MNÍCHOVSKÁ DOHODA

MNÍCHOVSKÁ DOHODAMníchovská dohoda predstavovala dokument, ktorý bol podpísaný 30. septembra 1938 a podľa ktorého Česko-Slovensko odstúpilo v prospech Nemecka pohraničné územie osídlené prevažne Nemcami – Sudety. Pri príležitosti 80. výročia tejto historickej udalosti iniciovala v minulom roku Ruská historická spoločnosť putovnú historicko-dokumentárnu výstavu s názvom „Mníchovská dohoda“. Vernisáž uvedenej výstavy sa uskutočnila v stredu 12. júna 2019 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici.

Slávnostné otvorenie výstavy spestrilo vystúpenie Sláčikového kvarteta Dušana Kristiníka, v podaní ktorého si mohli prítomní vypočuť niekoľko skladieb viacerých svetoznámych klasických hudobných skladateľov. Udalosti z obdobia Mníchovskej dohody priblížil prednesom básne Františka Halasa nazvanej „Zpěv úzkosti“ pán Milan Bošák. Po kultúrnom vstupe sa prítomným prihovorila riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici pani Ľubica Krištofová, pričom následne odovzdala slovo pani Inne Kuznetsovej, riaditeľke Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a zároveň radkyni Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorá s nadšením uvítala možnosť prezentácie výstavy a pripomenutie historických faktov najmä mladej generácii. Svoj pozdrav prítomným odovzdala i pani Ekaterina Rogalskaya, atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktoré zapožičanie putovnej výstavy sprostredkovalo.

Otvorenie výstavy ďalej pokračovalo prednáškou pána Petra Baču, predsedu Klubu vojenskej histórie Záhorie, s názvom „Mníchov a jeho odkaz pre dnešok“. Vo svojom vystúpení priblížil historické udalosti predchádzajúce podpísaniu Mníchovskej dohody, siahajúce až do roku 1919. Podrobne popísal obsadené pohraničné územia, pričom sa bližšie venoval politickej a sociálnej situácii na území Sudet. Koniec prednášky sa niesol v znamení veľmi živej a zaujímavej diskusie, v ktorej pán Peter Bača zodpovedal podnetné otázky prítomných študentov Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici.

Výstava je otvorená širokej verejnosti v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30 hodiny a potrvá do 31. júla 2019. Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike, Ruská historická spoločnosť, Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastný výbor Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


MNÍCHOVSKÁ DOHODA

autor: TV SEN