AMFO 2015

AMFO 2015 súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

 

Trnavský samosprávny kraj  – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 19. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Trnavského kraja  „AMFO  2015“. Súťaž je postupová trojstupňová ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže  a následne  do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby –  AMFO  2015.

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je  vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.  Odborno-vzdelávacou časťou podujatia rozborovým seminárom rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách :  v skupine dospelých autorov nad 21 rokov,    v skupine autorov od 16 do 21 rokov a  v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež bola v tomto roku vyhlásené NOC  tematická kategória a to Rodina.

Do tohtoročného 19. ročníka  krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015  postúpilo 55 autorov fotografov  Trnavského kraja s 264 fotografickými prácami. Z toho v skupine   (autori nad 21 rokov )  60 čiernobielych fotografií, 107 farebných fotografií a 3 multimediálne prezentácie od 37 autorov.  V skupine  (autori od 16 do 21 rokov) 26 čiernobielych fotografií, 24 farebných  od 12 autorov, v skupine  (autori do 16 rokov) 4 čiernobiele , 10 farebných fotografií   od  5 autorov. V tematickej kategórii Rodina  to bolo 21 čiernobielych a 9 farebných fotografií od 5 autorov.

Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. Art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA.  Jozef Sedlák, ktorá rozhodla o výsledkoch,  postupe do celoštátneho kola  a zostavila výstavnú kolekciu fotografických prác.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo  12.  júna 2014 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu  v Skalici, ktoré je  spoluusporiadateľom výstavy.


AUTORI NAD 21 ROKOV
čiernobiela fotografia

1. miesto : Zuzana Horváthová, Hlohovec: Spevy z druhej strany 1. 8.
2. miesto : Marián Rafaja, Senica: Svetlá mesta III., IV., V.
3. miesto : Viliam Procházka, Trnava: Žena … objavovaná, Žena … nepoznaná
čestné uznanie:
Tomáš Tóbik, Senica: Horská dráha, Dotyk, Ihly
Ivan Krajčovič, Cífer: Nikto nie je iný, všetci sme si rovní 1.
8.
Karol Belas, Piešťany: Letná rieka, Svadobčania, Dve sestry, Na ceste

farebná fotografia
1. miesto : Zuzana Horváthová, Hlohovec : Festivalové formácie 1. – 6.
2. miesto :  Ľubomír Jarábek, Senica: Úctyhodní ľudia I. III.
3. miesto :  Karol Belas, Piešťany: Ranná impresia, Rýchle šípy, Odraz
čestné uznanie:
Ján Galo, Piešťany: Všade bola hmla
Viliam Procházka,Trnava: V bezpečí
Ernest Szarka, Šamorín: Strážca jazera

multimediálna prezentácia

ceny bez určenia poradia:

Peter Babka, Biely Kostol: Neskutočné parádnice
Veronika Bahnová, Smolenice: Melódia podzemia
Cyril Grebečí, Dechtice: Goraľu …


AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV                                                                                  
čiernobiela fotografia
cena:
Lujza Marečková, Senica: Dohraté I.
II. , Pokoj na dedine I. II.
čestné uznanie:
Frederik Marhavý, Suchá nad Parnou: Exit 1.- 3.
Petra Bašnáková, Chtelnica: Pohľad do budúcna 2., Invázia
Silvia Ochránková, Hlboké: Staré zvyky, Autoportrét

farebná fotografia
cena:
Lukáš Procházka, Dunajská Streda: Samota 1., 2., 5.
čestné uznanie:
Peter Kántor, Dunajská Streda: Tok času
Dominika Bočková, Trnava: Hra s farbami 1.- 3.

AUTORI DO 16 ROKOV

čiernobiela fotografia
cena:
Karolina Cséfalvayová, Šamorín: Sedliacky chlapec, Nezbednica

farebná fotografia
cena:
Samuel Gubi, Trnava: Obdiv, Stopy svetla 5.
čestné uznanie:
Viktória Suchánová, Trstín: Just a dream, Spomienky

TEMATICKÁ KATEGÓRIA  RODINA
cena:
Peter Babka, Biely Kostol: Pamäť fotografie 1. – 6.

čestné uznanie:
Ľubomír Švec, Koválovec: cyklus Starenky: Zahráme si basketbal, Po chvíli to vzdávam, Hrať budem asi sám, Selfie
Karol Belas, Piešťany: Záhrada starého otca 1.- 3., 7.- 9.

Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi členmi poroty.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 5. júla 2015  vo výstavných priestoroch Záhorského múzea  v Skalici.
Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
19. ročník  súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2015  sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja  a  Jednoty COOP Senica .

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA