KTO NÁS CHRÁNI 2015

ZOS-SENICA_KTO-NAS-CHRANI-2015_PLAGATKto nás chráni, kto nám pomáha

Pod týmto názvom  si v priestoroch Záhorského osvetového strediska od 15. júna do 31. júla môžu návštevníci  prezrieť výstavu výtvarných  prác žiakov  základných škôl. Výstava je výsledkom výtvarnej súťaže, ktorá má za cieľ podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa , predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd , k prevencii kriminality, drogových závislostí a v prípade ak sa dieťa ocitne v zložitej situácii vedieť  kde hľadať pomoc a podporu.
V tomto roku sa do súťaže zapojilo 265 detí nielen senických základných škôl ale aj deti z obcí Dojč, Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Lakšarská Nová Ves, Čáry, Kúty, Sekule, Jablonica, Hlboké, Cerová, Osuské , Prietrž a Smrdáky.

Odborná porota v zložení:
Štefan Orth, pedagóg Základnej umeleckej školy v Senici
Mgr. Vladimíra Bahnová, Okresné riaditeľstvo PZ v Senici
Stanislava Davideková, Okresný úrad v Senici
Mária Hladká, Záhorské osvetové stredisko v Senici

Navrhla oceniť:

Kategória I. stupeň základných škôl:
Kristína Krejčiová, 4.A, Základná škola Borský Mikuláš – Pedagóg : A. Vaňková
Michal Velický, Základná škola Lakšárska  Nová Ves – Pedagóg: Mgr. A. Vilémová
Nina Heltová, 2. A, Základná škola , Komenského ul. Senica
Marek Antálek, Základná škola Smrdáky – Pedagóg: Andrea Machová
Samuel Blanárik, Základná škola , Komenského ul. Senica
Pavlína Danková, 4.A, Základná škola Dojč – Pedagóg: PaedDr. Viola Žilínková
Lucia Cervová, 4. tr. Základná škola Cerová
Juraj Fiala 4. tr. Základná škola Cerová
Samuel Provazník 1. Ročník  Základná škola Šaštín-Stráže, Štúrova ul. 1115
Nikolas Palkovič 2.A  Základná škola Sekule – Pedagóg: Mgr. Mária Hromkovičová
Nikolas Palkovič 2.A  Základná škola Sekule – Pedagóg: Mgr. Mária Hromkovičová
Lukáš Jablonický 2. Trieda  Základná škola Prietrž – Pedagóg: Dáša Hromková
Pavlínka Rybnikárová, I. Základná škola, ul. V.P. Tótha Senica – Pedagóg: Mgr. H. Minxová

Kategória: II. stupeň základných škôl
Andrea Poláková, Základná škola Šaštín Stráže , Štúrova  ul. 1115 – Pedagóg: PaedDr. Emília Gašpariková
Adrián Dobiaš, Základná škola Dojč – Pedagóg: Mgr. Daniela Chorvatovičová
Diana Šimková, 9.A , Základná škola Jablonica
Ján Ratica, Základná škola , Komenského 959, Senica – Pedagóg: Lopašovská
Michal Harnoš, Základná škola , Komenského ul. 959, Senica – Pedagóg: Lopašovská

Kategória : špeciálne školy
Rudolf Marek, Spojená škola Senica
Dominik Danihel, Spojená škola Senica

Kategória:  základné umelecké školy
Valéria Heráková, Základná umelecká škola Senica – Pedagóg: Mgr.art. Ľ. Pilná
Lucia Kabátová,   Základná umelecká škola Senica – Pedagóg: Mgr.art. Natália Žurková
Michaela Hrabinová,  Základná umelecká škola Senica – Pedagóg Mgr. Art. Natália Žurková
Lukáš Vlk, Základná umelecká škola Sekule – Pedagóg: Mgr. Elena Sedláková
Agátka Benechová, Základná umelecká škola Sekule – Pedagóg? Mgr. Elena Sedláková

Návrh na plagát: Peter Kadlic, Základná škola Čáry

Ďakujeme deťom a ich pedagógom za aktívnu účasť, želáme príjemné a bezpečné prázdniny deťom, pedagógom , aby si počas dovolenky oddýchli a načerpali noví sily.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA