VÝSTAVA ČLENOV FOTOKLUBU ZOS V TRNAVE

Výstava fotografií členov Fotoklubu pri ZOS v priestoroch VÚC Trnava

Od 1. júla 2020 skrášľuje priestory VÚC Trnava výstava fotografií členov Fotoklubu ZOS. Vystavujú traja naši členovia a to menovite Tomáš Bilka, Stanislav Fehér a Ľubomír Jarábek. Každý z menovaných autorov predstavuje svoju tvorbu na desiatich fotografiách. Zúčastňujú sa každoročne celoštátnej postupovej súťaže a výstavy fotografickej tvorby AMFO, kde každý z nich získal v predchádzajúcich ročníkoch už niekoľko ocenení. Na minulom 47. ročníku AMFO v roku 2019 získali všetci traja čestné uznanie. Stanislav Fehér v kategórii autorov nad 21 rokov s fotografickými prácami Selfie I., II. Ľubomír Jarábek v kategórii Cykly a seriály s cyklom Introspekcia. A do tretice Tomáš Bilka v kategórii multimediálnej prezentácie s prácou #afjse.

Za plodnú reprezentáciu nášho fotoklubu patrí tejto trojici naše poďakovanie a tešíme sa na ich rozvíjajúcu sa tvorbu u nás na fotografických workshopoch, výstavách a súťažiach.
Optiku plnú invencie a dobré svetlo želám

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA