VÝSTAVA ČLENOV FOTOKLUBU ZOS V PRIESTOROCH VÚC TRNAVA


foto: Tomáš Jurovatý