TVORIVÉ DIELNE TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL

V dňoch 15. až 26. júna 2020 sa v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici konali Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl v Senici, na tému Vlna – plstenie a tkanie.

Ovčia vlna bola jedným z najstarších materiálov využívaných v textilnej výrobe tradičnej ľudovej kultúry. Od polovice 18. storočia sa zvýšila produkcia jemnej vlny z dôvodu záujmu najmä manufaktúr. Často sa miešala i s inými druhmi srsti ale mala vždy svoje nezastupiteľné miesto. Od druhej polovice 19. storočia sa priemyselne vyrábané vlnené priadze začali využívať i v dedinskom prostredí, čo malo za následok úpadok domáceho spracovania vlnených priadzí. Vlna je ekologický a prírodný materiál, ktorý postupom času stratil široké zastúpenie v tvorbe a textilnom priemysle. My sme si však s deťmi ukázali aké praktické a estetické produkty môžu z vlny vytvoriť.

Tradičné ľudové remeslá majú nezastupiteľné miesto aj medzi tými najmenšími. Dôkazom je záujem a radosť z dobre vykonanej remeselnej práce a výsledky šikovných rúk, ktoré sú vidieť už po pár hodinách. Deti mali možnosť sa dozvedieť o tradičnom používaní vlny ako textilnej suroviny. Vlnu získanú od oviec si vyskúšali rozvoľňovať a česať pomocou hrebeňov a mykať krampľami. V tradičnej produkcii textilu sa vlna spracúvala viacerými spôsobmi ako plstenie, pradenie a druganie, po ktorých nasledovalo napríklad pletenie pančúch, tkanie, výroba gúb a iné.

V Záhorskom osvetovom stredisku si žiaci vyskúšali techniku suchého plstenia, čo znamená mechanické zapletanie vlákien ovčej srsti pomocou špeciálnych ihiel. Vyrobili si náhrdelníky, náramky, brošne. Ďalšou technikou bolo tkanie, t.j. zhotovovanie textilných výrobkov založených na pravouhlom krížení dvoch sústav nití – osnovy a útku. Tkanie prebiehalo na kartónových rámoch a výsledkom práce boli kapsičky na mobil alebo iné drobnosti.

Mgr. Romana Nošková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA