JA, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK

JA, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIKDňa 21. júla 2020 si pripomenieme 140. výročie narodenia jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie – generála Milana Rastislava Štefánika. Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Klub priateľov histórie Senica k tomuto významnému výročiu pripravili interaktívnu výstavu s názvom „Ja, Milan Rastislav Štefánik“, určenú predovšetkým deťom a mládeži, kde sa hravou formou dozvedia zaujímavosti o živote Milana Rastislava Štefánika. Výstava je otvorená od 12. júna do 30. júla 2020 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici.

Interaktívna výstava prezentuje osobnosť Milana Rastislava Štefánika z viacerých pohľadov jeho dobrodružného života, či už ako vedca, vynálezcu, hvezdára, fotografa, cestovateľa, diplomata, politika, vojaka, letca, legionára, milujúceho syna a brata, spolutvorcu prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, gavaliera alebo Slováka.

Expozícia výstavy návštevníkom postupne predstavuje podrobne osobu Milana Rastislava Štefánika, početnú rodinu, z ktorej pochádzal, rodnú faru, obec Košariská, či približuje jeho neľahkú cestu za vzdelaním. Ďalej sa venuje Štefánikovmu povolaniu astronóma a pozorovateľa hviezdnej oblohy, vďaka ktorému šesťkrát vystúpil na najvyšší vrch Európy – Mont Blanc. Záľubu v cestovaní dokazuje aj skutočnosť, že pri svojich expedíciách navštívil takmer všetky kontinenty Zeme, okrem Antarktídy, a dĺžka všetkých ciest spolu predstavuje dvojnásobnú cestu okolo sveta. Nechýba ani jeho povolanie vojaka, vďaka ktorému sa svojím odhodlaním a oddanosťou stal z bežného vojaka neskôr generál. Výstava zachytáva i osudné lietadlo Caproni, s ktorým počas návratu do vlasti tragicky zahynul spolu s ďalšími tromi talianskymi letcami v Ivanke pri Dunaji, ako aj poslednú rozlúčku národa so svojím hrdinom. Záverečná časť expozície je venovaná miestu posledného odpočinku Milana Rastislava Štefánika – mohyle na Bradle.

Súčasťou interaktívnej výstavy sú aj tvorivé dielne pre žiakov základných škôl pod vedením lektoriek Anny Abramovičovej a Niny Abramovičovej, kde sa deti interaktívnou formou dozvedajú veľmi zaujímavé skutočnosti zo života a diela M. R. Štefánika, zachytené v publikácii s názvom Milan Rastislav Štefánik: Kreslený príbeh rodáka z Košarísk autoriek Lenky Mlčúchovej a Niny Abramovičovej. Deti si môžu poskladať či vymaľovať mohylu, zostaviť puzzle s motívmi M. R. Štefánika, vytvoriť si vlastný komixový príbeh o jeho živote, zahrať sa na astronómov alebo zodpovedať pripravený kvíz.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN