JA, MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK – prednáška, dielničky


foto: Tomáš Jurovatý, Branislav Mosný