TIMRAVINA STUDNIČKA 2019 – vyhodnotenie

TIMRAVINA STUDNIČKATimrava je názov studničky vyvierajúcej nad Políchnom neďaleko Lučenca a jej názov si za svoj pseudonym zvolila významná spisovateľka slovenského realizmu zobrazujúca pravdivý a biedny život slovenskej dediny Božena Slančíková. Na počesť tejto spisovateľky, autorky poviedok a noviel kritizujúcej spoločenské neduhy, sa každoročne na jeseň koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Stretnutie ľudí, ktorých spája láska k umeleckému slovu – to bol 14. ročník regionálnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, ktorý sa uskutočnil 25. októbra v ZUŠ v Senici. 24 recitátorov v piatich vekových kategóriách, od najmenších detí až po dospelých, sa snažilo zarecitovať najlepšie ako vedeli, snažili sa o dokonalé sprostredkovanie príbehu, svojho pohľadu naň, vycibrenie svojich prednesov. Tohtoročná Timravina studnička mala vysokú umeleckú úroveň a tak odborná porota vedená Janou Koutnou, moderátorkou, recitátorkou, divadelníčkou, vedúcou oddelenia kultúry MsÚ v Skalici, mala ťažkú prácu. Do celoslovenskej konfrontácie však mohli postúpiť len tí najlepší. Záhorie budú 15. novembra v Lučenci reprezentovať ôsmi recitátori – Kristína Wágnerová zo ZŠ v Senici, Komenského ul. (pedagogička Mgr. Jana Ponechalová), Ema Hasáková zo ZŠ v Borskom Mikuláši (pedagogička Mgr. Simona Šedivá), Bibiana Hlavenková zo ZŠ s MŠ v Štefanove (pedagogička Mgr. Veronika Hubačová), Petra Simonová zo ZUŠ v Senici (pedagogička Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.), Šimon Žúrek, Daniela Rybnikárová, Katarína Danišová, všetci zo ZUŠ v Senici (pedagogička Štefánia Jánošová) a v kategórii dospelých recitátorov Mgr. Simona Šedivá z Borského Mikuláša. Dobré prednesy zazneli tiež z úst Emy Jurášovej (ZUŠ Senica) a Kláry Smetanovej (ZŠ Senica, Komenského ul.), ktoré získali vo svojich kategóriách pekné 2. miesta. Tretie priečky zostali v Senici a vyrecitovali si ich Sofia Čechovičová (ZŠ Senica, Komenského ul.), Amélia Báňayová, Nina Jankovýchová, Andrea Tomeková a Adam Praskač (všetci ZUŠ Senica).
Regionálnu súťaž pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

Timravina studnička bola zážitkom z krásy interpretovaného slova, priniesla mnoho výborných prednesov, inšpirácií a podnetov, ako citlivo pracovať so slovom. Potvrdila, že i v našom pretechnizovanom svete má umenie svoje opodstatnenie, že umenie dokáže vychovávať a rozvíjať mladých ľudí, aby mohli naďalej rásť, zdokonaľovať sa, zrieť.
Naše poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí sa do súťaže Timravina studnička zapojili, školám a rodičom detí za podporu mladých talentov a tým, ktorí postúpili do celoslovenskej súťaže prajeme, aby im boli v Lučenci múzy priaznivo naklonené a mali opäť možnosť zažiť ten radostný pocit víťazstva.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA