LESK A MAT HODVÁBU V SENICI

LESK A  MAT HODVÁBU V SENICIV tomto roku si obyvatelia mesta Senica pripomínajú okrúhle výročie 100 rokov od začiatku výroby umelého hodvábu v Senici. Pri tejto, pre náš región historicky významnej udalosti pripravili autori Ján PeterJán Hromek publikáciu s príznačným názvom „Lesk a mat hodvábu v Senici“. Jej slávnostné uvedenie sa uskutočnilo vo štvrtok 24. októbra 2019 v tanečnej sále Domu kultúry v Senici.

V úvode nostalgického podujatia odznel príhovor riaditeľky Záhorského osvetového strediska v Senici pani Ľubice Krištofovej, ktorá srdečne privítala všetkých prítomných, medzi nimi osobitne všetkých bývalých pracovníkov Slovenského hodvábu Senica. Po úvodnom pozdrave primátora mesta Senica pána Martina Džačovského sa prítomným prihovoril pán Ján Hromek, autor publikácie a regionálny historik, ktorý osobne privítal publikum, osobitne poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave podkladov pre zostavenie knihy, a prezradil zopár zaujímavostí z jej samotnej tvorby. Slovo následne odovzdal pánovi Jánovi Petrovi, autorovi publikácie, a rovnako tiež regionálnemu historikovi, ktorý vo svojom vstupe prezentoval stručnú históriu podniku Slovenský hodváb Senica, jeho počiatočné ťažkosti s výrobou, neskoršie obdobie prosperity, ako i neodmysliteľný prínos pre obyvateľov mesta Senica a okolitých obcí. Prítomní účastníci si mohli pozrieť krátku filmovú ukážku pozostávajúcu z dobových archívnych filmových materiálov, zachytávajúcich proces výroby vlákna, technologické vybavenie podniku, ako aj rozmanité kultúrno-spoločenské podujatia zamestnancov. Po filmovom vstupe predniesol pán Ján Hromek poeticky a citlivo ladený úryvok s názvom „Poviedka namiesto básne“. Po kultúrnom programe pristúpili autori k slávnostnému aktu uvedenia knihy do života. Krstnými rodičmi sa stali vedúca organizačnej zložky KORDÁRNA Plus, a.s., pani Andrea Zigmundová, primátor mesta Senica pán Martin Džačovskýriaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici pani Ľubica Krištofová, ktorí knihu pokrstili granulátom, a zároveň jej popriali veľa úspechov u čitateľov. V závere podujatia autori osobne poďakovali spolupracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave publikácie, ako aj všetkým bývalým pracovníkom Slovenského hodvábu Senica, pričom im vyslovili slová vďaky za roky ich usilovnej a obetavej práce, ktorú tak svedomito vykonávali.

Kultúrne podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Klub priateľov histórie SenicaMestské kultúrne stredisko Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA