PODUJATIA 2019

HURBANOV PAMÄTNÍK 2019 – vyhodnotenie

Hurbanov pamätník vstúpil do svojej druhej polstoročnice Hurbanov pamätník je v našom regióne najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v oblasti umeleckého prednesu pozostávajúcou z viacerých kôl. Každoročne sa doň zapájajú takmer všetky základné školy, základné umelecké školy a stredné školy z okresov Senica a Skalica. Deti a študenti súťažia v umeleckom prednese poézie a prózy najskôr...Čítať ďalej »

DEŇ ASTRONÓMIE 2019 - pocta Ladislavovi Košinárovi

Prívetivé slnečné počasie vytvorilo príjemnú kulisu tohtoročných osláv Dňa astronómie, ktoré si v sobotu 23. marca 2019 pripomenuli významní predstavitelia slovenských hvezdární, aktívni astronómovia z radov odborníkov i nadšencov, ako aj blízki spolupracovníci a priatelia Hvezdárne v Sobotišti slávnostným uctením si pamiatky jej zakladateľa, pána Mgr. Ladislava Košinára, pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. V prvej...Čítať ďalej »

ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2019

Čo vieš o hviezdach – regionálne kolo vedomostnej súťaže V stredu 27. marca 2019 sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici zišli mladí nadšenci a priaznivci astronómie z okresov Senica a Skalica na regionálnom kole XXIX. ročníka astronomickej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“, aby si spoločne v súťažnom zápolení zmerali svoje vedomosti z oblastí všeobecnej...Čítať ďalej »

DFS GBELY 2019 - vyhodnotenie

DFS GBELYGbely opäť rozoznel detský folklór V stredu 20. marca 2019 sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila Regionálna súťažná prehliadka detských folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov okresov Senica a Skalica. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., sa i v tomto roku...Čítať ďalej »

DFS GBELY 2019 - pozvánka

Súťažná prehliadka detského folklóru Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko Senica, Mesto Gbely a Správa mestského majetku Gbely, spol. s r. o., vás srdečne pozývajú v stredu 20. marca 2019 o 11:00 hodine do Domu kultúry v Gbeloch na Regionálnu súťažnú prehliadku detských folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov okresov Senica a Skalica. V súťažnej časti prehliadky...Čítať ďalej »