FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP – LIDÉ V POHYBU II.

LIDÉ V POHYBU II.

V sobotu 7.9.2019 sa od deviatej hodiny konala v Záhorskom osvetovom stredisku druhá časť fotografického workshopu pod názvom LIDÉ V POHYBU. Organizátorom je Záhorské osvetové stredisko v Senici, Fotoklub pri ZOSMesto Velké Pavlovice. Jeho prvá časť sa konala dňa 22. júna 2019 vo Velkých Pavloviciach, kde bolo zadanie témy, teoretické postupy a samotné fotografovanie podľa pokynov lektora. V druhej časti, ktorá sa konala teraz u nás v septembri bol výber fotografií do celkov na plánovanú prezentačnú výstavu, ktorej vernisáž sa bude pod rovnakým názvom LIDÉ V POHYBU konať 1. novembra 2019 o 17.00 hod. vo výstavnej sále Mestského úradu vo Velkých Pavloviciach /ČR/.

Lektorom workshopu a kurátorom výstavy je Mgr. Peter Lančaričfakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na výstave sa bude prezentovať 12 účastníkov fotografov z Fotoklubu ZOS Senica a Velkých Pavlovíc /ČR/

Tomáš Jurovatý
ZOS Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP – LIDÉ V POHYBU II.

autor: TV SEN