PODUJATIA 2017

TIMRAVINA STUDNIČKA 2017 - vyhodnotenie

Do Lučenca postúpilo šesť recitátorov Nedávno – 2. októbra, sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Na počesť „tety Timravy“, ako ju rodáci v Novohrade volajú, sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička. Jej 12. ročník sa v našom regióne uskutočnil 26. októbra v Základnej umeleckej škole v Senici. Dvadsaťsedem...Čítať ďalej »

NOSITELIA TRADÍCIÍ V GBELOCH 2017

NOSITELIA TRADÍCIÍ V GBELOCH Úspešné folklórne skupiny V nedeľu 8. októbra o 16.00 hodine sa v Dome kultúry v Gbeloch uskutočnila regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica – Nositelia tradícií. Podujatie, ktoré pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, Mesto a Správa mestského majetku v Gbeloch, si kládlo za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych kolektívov nášho regiónu...Čítať ďalej »

ĽUBOMÍR JARÁBEK - EMOTÍVNY PORTRÉT

Ľubomír Jarábek – Emotívny portrét Dňa 13. októbra sa v Záhorskom osvetovom stredisku konala vernisáž výstavy Ľubomíra Jarábka po názvom Emotívny portrét. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko a Fotoklub pri ZOS spolu s autorom fotografií pripravili výstavu 53 fotografií, ktorej výsledný vzhľad výstavy koncipoval kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček. Vernisáž výstavy otvorila...Čítať ďalej »

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ A ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE JOZEFA MILOSLAVA HURBANA

V nedeľu, dňa 17. septembra 2017, sa v obci Hlboké neďaleko mesta Senica konala Spomienková slávnosť a odhalenie Pamätnej tabule Jozefa Miloslava Hurbana pri príležitosti dvojstého výročia jeho narodenia, ktorá predstavovala najvýznamnejšiu z akcií v Roku Jozefa Miloslava Hurbana vyhlásenú Trnavským samosprávnym krajom. Slávnostné podujatie organizačne zabezpečili Trnavský samosprávny kraj, Obec Hlboké, Evanjelická cirkev augsburského vyznania...Čítať ďalej »

NOSITELIA TRADÍCIÍ V GBELOCH - pozvánka

V nedeľu 8. októbra sa o 16.00 hodine v Dome kultúry v Gbeloch predstavia folklórne skupiny okresov Senica a Skalica na regionálnej súťažnej prehliadke Nositelia tradícií. Súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku v Gbeloch, má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych kolektívov nášho regiónu smerujúce k oživovaniu...Čítať ďalej »