ĽUBOMÍR JARÁBEK – EMOTÍVNY PORTRÉT

Ľubomír Jarábek – Emotívny portrét

Dňa 13. októbra sa v Záhorskom osvetovom stredisku konala vernisáž výstavy Ľubomíra Jarábka po názvom Emotívny portrét. Organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko a Fotoklub pri ZOS spolu s autorom fotografií pripravili výstavu 53 fotografií, ktorej výsledný vzhľad výstavy koncipoval kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček.

Vernisáž výstavy otvorila riaditeľka Záhorského osvetového strediska RNDr. Ľubica Krištofová, ktorá uviedla autora a člena nášho Fotoklubu ZOS. Po nej sa ujal slova kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček, ktorý uviedol výstavu po stránke odbornej, umeleckej a zhodnotil pohnútky autora, jeho životnú anabázu v tvorbe, ktorej výsledky sme mohli obdivovať na vystavených fotografiách.
Vernisáž svojim hudobným programom spríjemnila Zuzana Velická.
Výstava, ktorá sa konala v období od 13. októbra až do 31. októbra, bola realizovaná v rámci projektu Senický fotorok 2017.

Sám autor výstavy Ľubomír Jarábek sa takto vyznal zo svojich pocitov:
„Vo fotografii mi ide o zachytenie silných príbehov, ktoré na mňa pôsobia svojou empatickou emóciou.
Prečo emotívny portrét? Keďže sa zaoberám aj psychológiou tak viem vo veľkej miere precítiť niektoré deje, ktoré na mňa pôsobia a s ktorými sa denne stretávam. Na výstave je veľa fotografií, ktoré tvoria sociálny dokument a s fotografií je cítiť ich emotívne vyžarovanie. Sústredil som sa na detail, ktorý bol pre mňa v momentálnej chvíli najpôsobivejší. Napríklad na mňa veľmi zapôsobilo stretnutie fotografov, priateľov, s ktorými som si mal čo povedať o fotografii, o umení a teraz už nie sú medzi nami. A teraz je už tá spomienka citovo silná a tie fotografie majú pre mňa nielen dokumentačnú hodnotu.
Na mňa pôsobia emócie i cez pekné vzťahy, cez lásku. Emócie, ktoré preciťujem pri stretnutí so zaujímavými ľuďmi z ktorých vyžaruje empatia prítomnosti práve prebiehajúceho okamihu, ich charizma a človečenstvo. Zachytenie okamihu ľudských citov, ktoré vyžarujú z vnútra človeka, sa dajú vyjadriť jedine klasickou fotografiou formou sociálneho dokumentu, ktorému sa venujem. Formálna vonkajšia stránka, ktorá pôsobí na diváka z mojich fotografií, môže pôsobiť veľmi zaujímavo, spracovaním ich výtvarnou formou, v pohybe, v rozmazanom obraze… Je to určitá štylizácia emotívneho portrétu.“

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


ĽUBOMÍR JARÁBEK – EMOTÍVNY PORTRÉT

autor: TV SEN