NOSITELIA TRADÍCIÍ V GBELOCH – pozvánka

V nedeľu 8. októbra sa o 16.00 hodine v Dome kultúry v Gbeloch predstavia folklórne skupiny okresov Senica a Skalica na regionálnej súťažnej prehliadke Nositelia tradícií. Súťažná prehliadka folklórnych skupín okresov Senica a Skalica, ktorú pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku v Gbeloch, má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych kolektívov nášho regiónu smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a zoznámiť verejnosť s hodnotami folklórneho materiálu v ich interpretácii. Svojim prihlásením sa a prezentáciou sa rozhodli tieto ciele naplniť folklórna skupina Bročané z Brodského s pásmom „Jak sa v Brockém uchítauo seno“ a folklórna skupina Sobotište zo Sobotišťa s pásmom „Dožinky“.

Ako sa im to podarí, bude posudzovať odborná porota PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička, Mgr. Jozef Burič, choreograf a pracovník Národného osvetového centra v Bratislave a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní, ktorá zároveň rozhodne i o postupe na krajskú súťaž. Organizátori pozývajú milovníkov folklóru, aby prišli povzbudiť súťažiacich a potešiť sa pri ľudovom tanci a speve.

                                                                                                     Viera Juríčková