TIMRAVINA STUDNIČKA 2017 – vyhodnotenie

Timravina studničkaDo Lučenca postúpilo šesť recitátorov

Nedávno – 2. októbra, sme si pripomenuli 150. výročie narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Na počesť „tety Timravy“, ako ju rodáci v Novohrade volajú, sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička. Jej 12. ročník sa v našom regióne uskutočnil 26. októbraZákladnej umeleckej škole v Senici.

Dvadsaťsedem recitátorov z okresov Senica a Skalica súťažiacich v štyroch vekových kategóriách sa snažilo zarecitovať najlepšie ako vedeli a ich citlivé narábanie so slovom vyústilo do pekného zážitku. Ocenenia by si boli zaslúžili viacerí, všetci však vyhrať nemohli. A tak právo reprezentovať Záhorie na celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy v Lučenci dostali Jakub Valášek s textom o chrobáčikoch s názvom Zlodej, Šimon Žúrek s vtipnou predlohou Petra Holku Eržika, minuloročná víťazka celoslovenskej Timravinej studničky Pavlína PraskačováRozprávkou pre veľkých od Milana Rúfusa, Katarína Danišová s príbehom Rudolfa Jašíka o nevidiacom chlapcovi Adamovi Mŕtve oči, Adam Praskač recitujúci Vincenta Šikulu Za tú horu, za vysokú (všetci zo ZUŠ v Senici) a Samuel Hasák zo ZŠ v Borskom Mikuláši s textom Daniela Pastirčáka Rozprávka o píšťalke a chlapcovom dychu. Pekné prednesy zazneli aj z úst Sofie Plottovej a Sofie Blažíčkovej zo ZŠ v Senici, Komenského ulica, Kláry Jurášovej, Liliany Horňákovej a Petry Simonovej zo ZUŠ v Senici i študentky Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici Moniky Maxianovej, ktorým odborná porota udelila 2. miesta. Tretie miesta si vyrecitovali Adela Cupáková a Saskia Likeová zo ZUŠ v Senici a gymnazistka Simona Svatíková.

Regionálnu súťaž Timravina studnička, ktorej cieľom je viesť deti a mladých ľudí k poznávaniu slovenskej literatúry, objavovať krásu umeleckého slova a rodnej reči, pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.
Naše poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí sa do regionálnej súťaže zapojili a pedagógom, školám a rodičom detí za podporu mladých talentov. Recitátorom želáme na celoslovenskej Timravinej studničkeLučenci veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA