PETER LANČARIČ – OTVORENÉ OKAMIHY

Trnavský samosprávny kraj
Záhorské osvetové stredisko v Senici
Fotoklub pri ZOS

Názov výstavy: Peter Lančarič Otvorené okamihy
Miesto konania: Záhorské osvetové stredisko v Senici
Kurátorka: Eva Jonisová
Trvanie výstavy: 18. novembra – 4. decembra 2020

Peter Lančarič

Peter Lančarič (1989)
Je fotograf. Z jeho výtvarnej tvorby môžeme vycítiť, že je autorom, pre ktorého je fotografia veľmi potrebnou k životu. Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní života. Poetika obrazu sa mu stala hlavným nástrojom bádania. Neskôr sa autor snaží uchopiť vnútro človeka cez koncept zobrazovania identity jednotlivca a skupiny. Jeho výtvarné práce disponujú výraznými autobiografickými črtami. Venuje sa však aj dokumentárnej a reportážnej fotografii. Javovú skutočnosť často sociologizuje. Programovo mapuje DIY kultúru na Slovensku. V roku 2019 obhájil dizertačnú prácu s názvom Portrét ako sociologický komunikát pod vedením fotografa Jozefa Sedláka. Aktívne pôsobí v Trnave. Je spoluzakladateľom komunitného a umeleckého centra Kubik nápadov a galérie vo verejnom priestoreGaléria Výklad. Od roku 2012 pripravil niekoľko autorských výstav. Nevyhýba sa ani konceptuálnym a intermediálnym presahom. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre umeleckej komunikácie na FMK UCM v Trnave, kde vyučuje fotografické predmety. Fotografiu považuje za hraničný fenomén. Vo výskumnej časti sa zaoberá rôznymi aspektmi fotografického portrétu. Ako fotograf, kurátor a pedagóg sa podieľal na viacerých fotografických publikáciách, výstavách a pravidelne vedie fotografické tvorivé dielne. V roku 2020 sa stal členom Združenia slovenských profesionálnych fotografov a Slovenskej výtvarnej únie.

Vybrané fotografie pochádzajú zo samostatných cyklov Schody na rohu ulice (2012), Zhasni (2014), Ešte niečo alebo všetko (2016) a Ticho (2018). Doposiaľ súvislý sled udalostí je teraz narušený, jednotlivé scény sú vyňaté z linky a spolu tak vytvárajú nové kontexty. Intímne obrazy nás vpúšťajú do sveta mladého človeka, milujúceho, zraňujúceho, no aj zraneného. Je to mimoriadne otvorený denníkový záznam, útržky, čriepky života. Vzácne hniezdo, obklopené pichľavými konármi, je dodatkom a zároveň pomyselným centrom všetkého. Spustnutý les implikuje množstvo konotácií – opäť je len na nás, ako ho prečítame. Či je to útočisko, ku ktorému sa vraciame, alebo miesto plné tieňov a nebezpečenstiev. Alebo je to, naopak, Eden, krehká rajská záhrada, ktorá patrí len dvom?

/Eva Jonisová – uvodné slovo Otvorené okamihy, 2020/

Autorskú výstavu fotografií z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a je prístupná vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici v pracovných dňoch od 7.30 do 16.00 hodiny. Katalóg k výstave je prístupný v online podobe na webových stránkach ZOS Senica

PETER LANČARIČ – OTVORENÉ OKAMIHY – katalóg

Tomáš Jurovatý

kurátorka výstavy Eva Jonisová a autor výstavy Peter Lančarič


autor: TV SEN