DEŇ ČERVENÝCH MAKOV 2020

Deň červených makovV stredu 11. novembra 2020 sa pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny na Námestí oslobodenia v Senici konala tichá spomienka ku Dňu červených makov, spojená s pietnym aktom kladenia vencov pri príležitosti Dňa vojnových veteránov, ktorého symbolom sa stal červený vlčí mak.

Pietna spomienka, zachytená a sprostredkovaná verejnosti prostredníctvom reportáže senickej regionálnej televízie TV SEN, sa začala pietnym aktom kladenia vencov k Pamätníku obetí prvej svetovej vojny. Padlým hrdinom položili veniec a vyjadrili vďaku a úctu primátor mesta Senica Martin Džačovský, tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Pavol Kalman. Nasledoval krátky príhovor tajomníčky Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubice Krištofovej a primátora mesta Senica Martina Džačovského. Záverečnú časť pietnej spomienky, spojenú s nádejou odovzdania posolstva odkazu vojnových veteránov ďalším generáciám, symbolicky pripomenulo následné zapálenie sviečok pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny päťdesiatim padlým hrdinom pochádzajúcim zo Senice.

Tichá spomienka pokračovala pri Pamätníku obetí prvej svetovej vojny zo Sotiny na neďalekom cintoríne v Senici, kde sa po symbolickom zapálení sviečok dvadsaťjeden padlým hrdinom zo Sotiny opätovne ujala slova tajomníčka Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Senici Ľubica Krištofová, ktorá vyjadrila úprimné slová vďaky všetkým, ktorí si v súčasnej náročnej dobe aspoň symbolicky akokoľvek pripomenuli odvahu a hrdinstvo všetkých, ktorí v obidvoch svetových vojnách statočne bojovali a hrdinsky bránili našu krajinu pred nepriateľskými vojskami.

Pietna spomienka sa tentoraz uskutočnila z dôvodu pandémie koronavírusu a s ňou spojených zdravotno-bezpečnostných opatrení bez prítomnosti verejnosti. Aj táto skutočnosť nám čiastočne pripomenula útrapy, ktoré naši predkovia zažívali počas vojnových konfliktov.

Na realizácii tichej spomienky pri príležitosti 102. výročia skončenia prvej svetovej vojny sa podieľali Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Senica a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


DEŇ ČERVENÝCH MAKOV 2020

autor: TV SEN