METODIKA VÝUČBY ĽUDOVÉHO TANCA V DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROCH – Šaštín-Stráže

Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súborochTrnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto Šaštín-StrážeZákladná umelecká škola Jany Kocianovej srdečne pozývajú vedúcich a členov detských folklórnych zoskupení pôsobiacich v okresoch Senica a Skalica na tvorivú dielňu k detskému ľudovému tancu Metodika výučby ľudového tanca v detských folklórnych súboroch.

Metodické stretnutie sa uskutoční dňa 12. apríla 2024 (piatok) o 15.00 hod. v ZUŠ Jany Kocianovej Šaštín-Stráže. Lektorkou tvorivej dielne bude Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD., odborná pracovníčka Centra tradičnej kultúry v Myjave.

 

Záväzné prihlášky posielajte na e-mailovú adresu: koprla.miroslav@zupa-tt.sk.

Účastnícky poplatok vo výške 5 € (hradia len dospelí účastníci) uhraďte, prosím, v hotovosti priamo na podujatí. Občerstvenie bude zabezpečené. Prineste si so sebou tanečný úbor (odev, obuv) a písacie potreby.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.