VÝBEROVÉ KONANIE – 2024/00/30

Trnavský samosprávny kraj v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia: Riaditeľ Záhorského osvetového strediska
Číslo výberového konania: VK – 2024/00/30. Bližšie informácie získate TU.