HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Skalica

HURBANOV PAMÄTNÍKUmenie interpretácie literárnych textov prezentovalo 26. marca 2024 vo Františkánskom kláštore v Skalici 18 detských recitátorov a 8 študentov stredných škôl, ktorí súťažili v okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník.

V kategórii divadiel poézie sa do Hurbanovho pamätníka zapojilo divadlo Studňa zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, ktoré v réžii Jany Zelenkovej uviedlo spracovanie veršov J. Préverta. Odborná porota v zložení Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška SadílekováMgr. art. Renata Jurčová odporučila najlepšie prednesy a predstavenie divadla poézie na postup do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, hlavným organizátorom Záhorské osvetové stredisko v Senici. Za organizačnú a finančnú pomoc pri príprave Hurbanovho pamätníka ďakujeme Mestu Skalica.

Víťazom srdečne blahoželáme!

OKRESNÁ SÚŤAŽ SKALICA

I. kategória – poézia
1. miesto Sarah Slatinská ZŠ Radošovce
2. miesto Hana Repáňová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
2. miesto Lenka Fábiková ZŠ Skalica, Vajanského ul.
3. miesto neudelené

I. kategória – próza
1. miesto Oliver Vaško ZŠ Skalica, Vajanského ul.
2. miesto Miroslav Baláž ZŠ Skalica, Vajanského ul.
3. miesto Silvia Krchňavá ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

II. kategória – poézia
1. miesto Zuzana Šteflíková ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Agáta Čmiková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
3. miesto Vanda Hudáková ZŠ Skalica, Vajanského ul.

II. kategória – próza
1. miesto Matthias Novák ZUŠ Gbely
2. miesto Hana Kumpanová ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Oliver McMahon ZŠ Radošovce

III. kategória – poézia
1 .miesto Linda Flajžíková ZŠ Holíč, Školská ul.
2. miesto Ema Holienčinová ZŠ Skalica, Strážnická ul. (s návrhom na postup)
3. miesto Viktória Bučková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

III. kategória – próza
1. miesto Jakub Jureňa ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Renáta Kutalová ZŠ Skalica, Strážnická ul. (s návrhom na postup)
3. miesto Zuzana Micháliková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

IV. kategória – poézia
1.miesto Nina Hudáková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Sára Chocholáčková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica (s návrhom na postup)
3. miesto Karolína Králičková SZŠ Skalica

IV. kategória – próza
1.miesto Karolína Bahýlová Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Martin Kočárik Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
3. miesto Adam Palikán Spojená škola Holíč

DIVADLÁ POÉZIE
II. kategória
1.miesto DP STUDŇA, ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica
J. Prévert: Tá láska
Réžia: Jana Zelenková
2. miesto, 3. miesto neudelené

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA