HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – okres Senica

HURBANOV PAMÄTNÍKMotivujúce, inšpiratívne a obohacujúce bolo stretnutie recitátorov a členov divadelných kolektívov na okresnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie – 56. Hurbanovom pamätníku. Súťaž sa uskutočnila 4. apríla 2024 v ZUŠ v Senici a jej vysokou úrovňou bola milo prekvapená odborná porota i všetci zúčastnení. Najúspešnejší recitátori a obe divadlá poézie zapojené do okresnej súťaže postupujú do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy

Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Za pomoc pri jej príprave ďakujeme ZUŠ v SeniciCoop Jednote, SD v Senici.

Víťazom blahoželáme a v krajskej súťaži v Trnave želáme veľa šťastia a úspechov!

UMELECKÝ PREDNES DETÍ

I. kategória – poézia
1. miesto Jasmína Honzová ZUŠ Senica
2. miesto Samuel Ivanov ZŠ Jána Hollého Borský Mikuláš
3. miesto Zuzana Vizváryová ZŠ s MŠ Štefanov

I. kategória – próza
1. miesto Alžbeta Tokošová ZUŠ Senica
2. miesto Blažej Škrabák ZŠ s MŠ Prievaly
3. miesto Izabela Drinková ZŠ Jána Hollého Borský Mikuláš

II. kategória – poézia
1. miesto Marcela Kalášková ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto Alexia Báňayová ZUŠ Senica (s návrhom na postup do krajskej súťaže)
3. miesto Nina Kravčuková ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
3. miesto Lenka Ambrová ZŠ s MŠ Cerová

II. kategória – próza
1. miesto Marek Markus ZŠ Jána Hollého Borský Mikuláš
2. miesto Amélia Báňayová ZUŠ Senica ( s návrhom na postup do krajskej súťaže)
2. miesto Michal Farkaš ZUŠ Senica
3. miesto Ella Viečoreková ZŠ Senica, Komenského ul.
3. miesto Jonáš Kudoláni ZŠ s MŠ Štefanov

III. kategória – poézia
1. miesto Natália Zonová ZŠ s MŠ Cerová
2. miesto Ema Jurášová ZUŠ Senica (s návrhom na postup do krajskej súťaže)
3. miesto Sofia Vajdová ZŠ Jána Hollého Borský Mikuláš
3. miesto Ema Šebestová ZŠ s MŠ Štefanov

III. kategória – próza
1. miesto Klára Smetanová ZUŠ Senica
2. miesto Ester Kudolániová ZŠ s MŠ Štefanov
3. miesto Aneta Lukáčková Spojená škola Sekule

 

UMELECKÝ PREDNES MLÁDEŽE

IV. kategória – poézie
1. miesto Pavlína Praskačová ZUŠ Senica
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

IV. kategória – próza
1. miesto Katarína Čmaradová ZUŠ Senica
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

 

DIVADLÁ POÉZIE

I. kategória
1. miesto Zádrapky, ZUŠ Senica: (BEZ)VÝZNAMNÁ BODKA
Réžia: Jana Báňayová, Zuzana Hurbaničová a kolektív súboru
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

II. kategória
1. miesto Zádrapky, ZUŠ Senica: VÝVAR
Réžia: kolektív súboru
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

Recitátori a divadlá poézie umiestnené na 1. miestach postupujú do krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hollého pamätník. Odborná porota navrhla z 2. miest na postup do krajskej súťaže tiež recitátorky Alexiu Báňayovú, Améliu BáňayovúEmu Jurášovú. Krajská súťaž bude 30. apríla, 2. a 3. mája 2024 v Trnave.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA