HURBANOV PAMÄTNÍK 2024 – obvody Skalica, Holíč

HURBANOV PAMÄTNÍK 2024Obvodné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detí Hurbanov pamätník pokračovali 12. marca 2024 v Skalici a 14. marca 2024 v Holíči. Zapojilo sa do nich 50 recitátorov z okresu Skalica.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave. Obvodné súťaže pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Za organizačnú spoluprácu a finančnú podporu pri ich organizovaní ďakujeme Mestu Skalica, Mestu Holíč, Spoločnému školskému úradu v Holíči, CVČ v HolíčiCoop Jednote, SD v Senici.

Víťazom srdečne blahoželáme! V okresnej súťaži prajeme postupujúcim deťom veľa šťastia a úspechov.

OBVODNÁ SÚŤAŽ SKALICA

I. kategória – poézia
1. miesto Sarah Slatinská ZŠ Radošovce
2. miesto Ivana Ivánková ZŠ Skalica, Strážnická ul.
3. miesto Larisa Caletková ZŠ Skalica, Vajanského ul.
3. miesto Alica Pochylá ZŠ Petrova Ves

I. kategória – próza
1. miesto Oliver Vaško ZŠ Skalica, Vajanského ul.
2. miesto Nicolas Zimka ZŠ Radošovce
3. miesto Ema Rechtoríková ZŠ s MŠ Vrádište
3. miesto Matúš Jurčík ZŠ Skalica, Strážnická ul.

II. kategória – poézia
1. miesto Vanda Hudáková ZŠ Skalica, Vajanského ul.
2. miesto Judith Poláková ZŠ Skalica, Strážnická ul.
3. miesto Ema Gogolová Súkromná ZŠ Skalica

II. kategória – próza
1. miesto Oliver McMahon ZŠ Radošovce
2. miesto Oliver Štepanovský ZŠ Skalica, Mallého ul.
3. miesto Zhen Zhen Ye Súkromná ZŠ Skalica

III. kategória – poézia
1. miesto Viktória Bučková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Alexandra Juráčková ZŠ Skalica, Strážnická ul.
3. miesto Nina Pokovičová ZŠ Skalica, Vajanského ul.

III. kategória – próza
1. miesto Zuzana Micháliková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Renáta Kutalová ZŠ Skalica, Strážnická ul. (s postupom do okresnej súťaže)
2. miesto Nina Hauková Súkromná ZŠ Skalica
3. miesto Nina Krasňanská ZŠ Skalica, Vajanského ul.

 

OBVODNÁ SÚŤAŽ HOLÍČ

I. kategória – poézia
1. miesto Hana Repáňová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
2. miesto Rebeka Hanzalíková ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Laura Pekarovičová ZŠ Holíč, Školská ul.
3. miesto Nela Horinková ZŠ s MŠ Unín

I. kategória – próza
1. miesto Silvia Krchňavá ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
2. miesto Adela Jureňová ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Tereza Koštuříkoá ZŠ Holíč, Školská ul.
3. miesto Tristan Alex Bublinec ZŠ s MŠ Unín

II. kategória – poézia
1. miesto Zuzana Šteflíková ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Ester Hoferková ZŠ s MŠ Unín
3. miesto Júlia Lorencová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
3. miesto Vanesa Žilková ZŠ Holíč, Školská ul.

II. kategória – próza
1. miesto Hana Kumpanová ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Laura Antalíková ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
3. miesto Zara Hornková ZŠ Brodské
3. miesto Alexandra Gorbatenková ZŠ Holíč, Školská ul.

III. kategória – poézia
1. miesto Linda Flajžíková ZŠ Holíč, Školská ul.
2. miesto Aneta Černá ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto Linda Horinková ZUŠ Gbely

III. kategória – próza
1. miesto Jakub Jureňa ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Nikolas Dubecký ZŠ Holíč, Školská ul.
3. miesto Amanda Nemcová ZŠ s MŠ Gbely

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – SKALICA

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – HOLÍČ