HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 – okres Senica a Skalica

HURBANOV PAMÄTNÍK 2021Do krajskej súťaže postúpilo 14 recitátorov

Päťdesiatdva ročnú tradíciu postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník prerušila v uplynulom roku nečakaná pandemická situácia, ktorá neumožnila dokončiť obvodné súťaže ani zorganizovať okresné súťaže pre detské kategórie. O to viac nás teší, že napriek sťaženým podmienkam v školstve i v kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo stretnúť a recitátori mali možnosť prezenčnou formou porovnať a konfrontovať svoje umelecké snaženie.

Na okresnej súťaži Hurbanov pamätník sa 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici predstavilo 27 recitátorov, ktorí sa nám pokúsili odovzdať posolstvo ukryté vo veršoch básnikov či slovách prozaikov. Odborná porota vedená Mgr. Jaroslavou Čajkovou z nich vybrala osem najlepších. Najvyššie ocenenie získali a v krajskej súťaži Hollého pamätník v Trnave budú za okres Senica v poézii súťažiť detskí recitátori Alexia Báňayová (ZŠ Senica, Komenského ul.), Ema Jurášová (ZUŠ Senica), Natália Zonová (ZŠ s MŠ Cerová) a v próze Sofia Čechovičová (ZŠ Senica, Komenského ul.), Jakub Valášek (ZŠ s MŠ Cerová), Amélia BáňayováMartin Babušík (ZUŠ Senica). Kategóriu stredoškolákov bude zastupovať Pavlína Praskačová zo ZUŠ v Senici, ktorá zarecituje verše A. S. Puškina Bachčisarajská fontána.

Recitátori skalického okresu sa krásou živého slova mohli potešiť a navzájom konfrontovať svoje interpretačné umenie 22. júna 2021 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Do okresnej súťaže Hurbanov pamätník sa zapojilo 28 detí a študentov. Ich úsilie hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Eliška Sadíleková, PhDr. Zuzana Ocharovichová, obe z Bratislavy a Mgr. art. Renata Jurčová z Levíc, ktorá ocenila najlepších z nich a do krajskej súťaže Hollého pamätník navrhla vyslať Jakuba Jureňu, Anetu Černú, Adelu Vrbňákovú, všetci zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, Simonu Levočovú zo Súkromnej ZŠ v SkaliciPavlínu BarbaričovúAdrianu Sojákovú z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici.

Súčasťou oboch okresných súťaží boli hodnotné rozborové semináre, na ktorých sa odborné poroty snažili nabádať recitátorov i pedagógov na premýšľanie o hodnotnej literatúre a umeleckom prednese a boli zdrojom poučenia do ďalšej tvorivej práce v tejto oblasti záujmovej umeleckej činnosti.

Ďakujeme všetkým recitátorom, že si v tomto komplikovanom a náročnom období prednesy pripravili a vstúpili do súťaží, ako aj ich pedagógom za to, že sa deťom a študentom so záujmom a nadšením venujú a pomáhajú im.

Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v SeniciMestom Skalica. Okresné súťaže finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v Bratislave, Národné osvetové centrum v Bratislave a Coop Jednota, SD Senica.

Tým, ktorým 53. Hurbanov pamätník priniesol víťazstvo, želáme v krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková


53. HURBANOV PAMÄTNÍK
okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Senica – 18. 6. 2021

UMELECKÝ PREDNES DETÍ

I. kategória – poézia
1. miesto Alexia Báňayová ZŠ Senica, Komenského ul.
2. miesto Ema Jurášová ZUŠ Senica (s návrhom na postup do kraj. súť.)
3. miesto Richard Rýzek ZŠ Senica, Komenského ul.
3. miesto Michal Farkaš ZŠ Senica, Sadová ul.

I. kategória – próza
1. miesto Amélia Báňayová ZUŠ Senica
2. miesto Sofia Čechovičová ZŠ Senica, Komenského ul. (s návrhom na postup do kraj. súťaže)
3. miesto Laura Kadlecová ZŠ Sobotište

II. kategória – poézia
1. miesto neudelené
2. miesto Natália Zonová ZŠ s MŠ Cerová (s návrhom na postup do kraj. súťaže)
3. miesto Sofia Vajdová ZŠ Borský Mikuláš

II. kategória – próza
1. miesto Jakub Valášek ZŠ s MŠ Cerová
2. miesto neudelené
3. miesto Eduard Biksadský ZŠ Borský Mikuláš
3. miesto Aneta Pekárová ZŠ Sobotište

III. kategória – poézia
2. miesto Lucia Hasáková ZŠ Borský Mikuláš

III. kategória – próza
1. miesto Martin Babušík ZUŠ Senica
2. miesto Katarína Čmaradová ZUŠ Senica
3. miesto Tamara Odrášková ZUŠ Senica
3. miesto Ema Hasáková ZŠ Borský Mikuláš

UMELECKÝ PREDNES MLÁDEŽE

IV. kategória – poézia
2. miesto Pavlína Praskačová ZUŠ Senica (s návrhom na postup do kraj. súť.)

Recitátori umiestnení na 1. miestach a na 2. miestach s návrhom na postup postupujú do krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník do Trnavy.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – Senica

Hurbanov pamätník 2021 okres Senica

autor: TV SEN


53. HURBANOV PAMÄTNÍK
okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
Skalica – 22. 6. 2021

UMELECKÝ PREDNES DETÍ

I. kategória – poézia
1. miesto neudelené
2. miesto Linda Štrosová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
3. miesto neudelené

I. kategória – próza
1. miesto Jakub Jureňa ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Frederik Bartošík ZŠ Holíč, Bernolákova ul.

II. kategória – poézia
1. miesto Aneta Černá ZŠ s MŠ Gbely
2. miesto Daniela Gombárová ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
3. miesto Patrícia Polláková ZŠ Holíč, Školská ul.

II. kategória – próza
1. miesto neudelené
2. miesto Izabela Puškáčová ZŠ s MŠ Gbely
3. miesto neudelené

III. kategória – poézia
1. miesto Simona Levočová Súkromná ZŠ Skalica
2. miesto Adela Vrbňáková ZŠ s MŠ Gbely (s návrhom na postup do kraj. súťaže)
3. miesto neudelené

III. kategória – próza
1. miesto neudelené
2. miesto Matej Kudláč Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
3. miesto Eliška Mičková ZŠ Holíč, Školská ul.

UMELECKÝ PREDNES MLÁDEŽE

IV. kategória – poézia
1. miesto Pavlína Barbaričová Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Dominik Ptáček Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
3. miesto neudelené

IV. kategória – próza
1. miesto Adriana Sojáková Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
2. miesto Gréta Huťťová Gymnázium F. V. Sasinka Skalica

Recitátori umiestnení na 1. miestach a na 2. mieste s návrhom na postup postupujú do krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník do Trnavy.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA – Skalica