AMFO 2021 – vyhodnotenie

25. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO 2021
Seminár a vyhlásenie výsledkov

Vo štvrtok 17. júna 2021 sa vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konal odborný rozborový seminár s tohtoročnými porotcami a lektormi Mgr. Rudolfom Lendelom, doc. Mgr. art. Jozefom Sedlákom, ArtD. a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD. Seminár sa konal pre autorov zúčastnených v krajskom kole AMFO 2021 za Trnavský kraj. Po skončení seminára sa konalo vyhlásenie výsledkov, počas ktorého boli oceneným autorom odovzdané diplomy, ceny a čestné uznania.

Do 25. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja postúpilo z regionálnych kôl 45 autorov so 162 fotografickými prácami. Z toho vo vekovej skupine do 15 rokov 4 autori, vo vekovej skupine od 15 do 25 rokov 7 autorov a vo vekovej skupine nad 25 rokov 34 autorov. Z celkového počtu bolo 52 čiernobielych fotografií, 58 farebných fotografií, 15 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 53 fotografií. V novej kategórii experiment bolo 34 fotografií. V priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici je spolu vystavených 122 fotografií od 45 autorov a 7 veľkoplošných plagátov reprodukcií fotografií je rozmiestnených v uliciach mesta Senica.

Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, ktorého organizátorom je Turčianske kultúrne stredisko v Martine a uskutoční sa 5. – 7. novembra 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Výstava 25. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja – AMFO 2021 je otvorená od 17. júna do 31. júla 2021 v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a realizuje sa i s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja, tlačiarne ghstudio Senica, grafického štúdia CMYK Ateliér Senica, spoločnosti ZONER a internetovej predajne Fotomaterial.sk.

Oceneným autorom gratulujeme a tešíme sa do ďalšieho ročníka.

I. kategória – autori do 15 rokov
Čiernobiela fotografia
Cena bez poradia:
Laura Pestún – Rodina
Čestné uznanie:
Janis Janák – Light Snake
Sebastian Roy – Rastúca huba

Farebná fotografia
Cena bez poradia:
Tobias Podolský – Ako vták 1 – 3
Čestné uznanie:
Sebastian Roy – Magický les

II. kategória – autori od 15 do 25 rokov
Čiernobiela fotografia
Cena bez poradia:
Barbora Jurčová – Nádražie
Čestné uznanie:
Martin Barczay – Hniezdo, Vánok
Lea Pestún – Rodina

Farebná fotografia
Cena bez poradia:
Martin Barczay – Krehkosť, Modromach
Zdenka Hamarová – Puto, Sestry
Barbora Jurčová – Siesta III
Čestné uznanie:
Maté Németh – Cesty života sú nevyspytateľné

III. kategória – autori nad 25 rokov
Čiernobiela fotografia
Ceny:
1. miesto: Natália Bieliková – Krajina muža, Obrátený svet
2. miesto: Zdenka Cintulová – Za oknom
3. miesto: Michal Krištof – Nesloboda
Čestné uznanie:
Tomáš Dobrócsy – Okno priateľstva, Pozdrav
Peter Gajarský – Cez most, Vstup do kúpeľov
Zuzana Ignačáková – aquabelly, elegancia, na plote
Slávka Janáková – život, dymák 2
Veronika Sekerová – Svieti, Tablet, Čožeee

Farebná fotografia
Ceny:
1. miesto: Stanislav Fehér – Budovať a strážiť 1, 2, 3
2. miesto: Ľubomír Jarábek – Zlaté časy I, II
2. miesto: Rudolf Podolský – Tváre 1, 2, 3
3. miesto: Ján Baracka – Pasažieri 2020, Dva nové stromy
3. miesto: Zuzana Ignačáková – nový život, rybár, zrkadlo
Čestné uznanie:
Slávka Janáková – tri vo vode, tri v piesku
Ágnes Jonásová – Do nekonečna
Eva Jonisová – Lomnička I, II, III
Viliam Procházka – Osamelý, Bodyguard
Zlatka Roy Sloboda – Žralok, Sloboda?

Kategória Cykly a seriály
1. miesto: Ľubomír Jarábek – Galéria nedotknuteľných I – IV
2. miesto: Vojtech Hank – Jeden pohľad – tri dni I – III
2. miesto: Branislav Mosný – Čriepky Kopaníc I – IV
3. miesto: Lucia Kuklišová – Rodinné puto I – III
Čestné uznanie:
Ivana Drahňovská – Na prechádzke I – III
Andrej Perička – Krátky život ovocia: Hrozno, Hruška, Jablko, Mandarínka
Viliam Procházka – Filmár, Hovorca, Muzikant, Vydavateľ
Tibor Puss – Pocta umeleckému sklu 1, 3, 4
Tomáš Tóbik – Stena I, II, III

Kategória Experiment
1. miesto: Natália Bieliková – Za bránou
2. miesto: Barbora Jurčová – Záhadný svet 1 – 4
3. miesto: Laura Pestún – zmätok, svetelná hra, Vianoce, záprah
Čestné uznanie:
Ján Galo – Pandémia
Krisztina Kocsis – Nastala chyba v systéme
Ernest Koppon – Zamyslenia nad minulosťou I – IV

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


autor: TV SEN