VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021 – Dunajská Streda

VÝTVARNÉ SPEKTRUMV Dunajskej Strede oceňovali výtvarníkov

V Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede sa 23. júna 2021 uskutočnila slávnostná finisáž výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja, počas ktorej boli na návrh odbornej poroty vedenej PhDr. Bohumírom Bachratým, CSc. odovzdané diplomy a ceny z krajskej súťaže. Medzi ocenenými boli aj štyria výtvarníci nášho regiónu – Monika Sabo z Cerovej (1. miesto), Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova (2. miesto), Jaroslav Salay z Holíča (3. miesto) a Mgr. Kamil Brečka zo Senice (čestné uznanie). Cenu Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede získal Mgr. Jozef Pavlík z Osuského.

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnej súťaži neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum v Leviciach.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA