AMFO 2016 – VYHODNOTENIE

zos_amfo_2016_plagatJubilejný 20. ročník AMFO 2016

Záhorské osvetové stredisko v Senici, v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom jubilejného už 20. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2016“.
Súťaž je postupová ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne, tí najlepší, do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2016.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách : v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a  v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii :čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku. Do tohtoročného 20. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2016 postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 225 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov ) 72 čiernobielych fotografií, 111 farebných fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 43 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 3 čiernobiele a 13 farebných fotografií, od 6 autorov , v skupine (autori do 16 rokov) spolu 19 čiernobielych a farebných fotografií od 5 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendeldoc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania :

Skupina III. (autori nad 21 rokov )
v kategórii čiernobielej fotografie :
Diplom a vecnú cenu:
1. miesto : Karol Belas, Piešťany
2 . miesto : Jaroslav Kűhtreiber , Záhorie
3. miesto: Tomáš Bilka , Senica
3. miesto: Cyril Grebečí, Dechtice
Čestné uznanie
Ernest Koppon, Vrbové Ľubomír Jarábek , Senica
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a vecnú cenu:
1. miesto : Ľubomír Jarábek,
2. miesto : Kristián Pribila UCM Trnava
3. miesto : Jaroslav Kűhtreiber, Záhorie
Čestné uznanie:
Michal Krištof, Senica
Marta Chrenková, Trnava
Michal Žák, Dolná Krupá
Tomáš Tóbik, Senica

Skupina II .(autori od 16 do 21 rokov)
v kategórii farebnej fotografie:
Diplom a cena:
Dominika Bočková Trnava
Čestné uznanie :
Žofia Fodorová, Senica

Skupina I . (autori do 16 rokov)
farebná fotografia:
Diplom a cena :
Timea Hargašová, Hlohovec

MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA
Diplom a cena bez učenia poradia
Peter Babka, Biely Kostol
Tomáš Jurovatý, Senica
Cyril Grebečí, Dechtice
Čestné uznanie :
Veronika Bahnová, Smolenice
Peter Babka, Biely Kostol

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 9. júna 2016 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici.
Pre účastníkov súťaže sa konal o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. júla 2016 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod.,v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
20. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2016 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho krajaJednoty COOP Senica .

KATALÓG AMFO 2016