POZVÁNKA NA AMFO 2016

zos_amfo_2016_plagatAMFO 2016 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Trnavský samosprávny krajZáhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom jubilejného už 20. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2016“.
Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2016.
Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.
Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách : v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii :
čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 20. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2016 postúpilo 54 autorov – fotografov Trnavského kraja s 225 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov ) 72 čiernobielych fotografií, 111 farebných fotografií a 7 multimediálnych prezentácií od 43 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 3 čiernobiele a 13 farebných fotografií, od 6 autorov , v skupine (autori do 16 rokov) spolu 19 čiernobielych a farebných fotografií od 5 autorov.
Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy Mgr. art. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania .
Slávnostné otvorenie výstavy, s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9. júna 2016 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici.
Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený
o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Výstava je sprístupnená verejnosti do 3. júla 2016 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
20. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2016 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty COOP Senica .