VÝTVARNÁ SENICA 2021 – vyhodnotenie

Výtvarná SenicaNa Výtvarnej Senici zvíťazili veľkoformátové figurálne kompozície

Vizuálnym vyvrcholením tvorivej činnosti neprofesionálnych výtvarníkov je pravidelne regionálna súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica. Tohtoročná súťaž sa uskutočnila koncom novembra 2020 a odborná porota vedená doc. akad. maliarom Milanom Rašlom na nej hodnotila 106 výtvarných diel od 30 autorov.

Polojubilejný 55. ročník súťaže priniesol ocenenia trinástim autorom. Kvalitou svojich prác prekvapila a hlavná cena Výtvarnej Senice 2020/2021 poputuje Monike Sabo do Cerovej za sériu veľkoformátových figurálnych kompozícií (diela V pasci, Strachy, Tradície). V skupine mladých autorov od 15 do 25 rokov odborná porota najvyššie ocenila Kristínu Rybnikárovú z Rohova a jej maľby Prizma, Beam, Krvácajúca duša. V najpočetnejšie oboslanej skupine autorov nad 25 rokov veku boli v kategórii maľba udelené ceny Štefánii Haramachovej zo Štefanova za diela Labyrint a City, Mgr. Alene Kováčovej zo Senice za lyrické kompozície Horúce leto, Neskoré leto, Svieže ráno, Mgr. Lucii Kuklišovej zo Senice za sugestívne farebné kompozície (diela Socha víťazstva, Pred spaním, Jeseň, Za oknom). Za dramatické stvárnenie krajiny akrylom Po žatve, Vinohrad v zime, Valša Holíč si cenu prevezme Jaroslav Salay z Holíča a za industriálne motívy (výtvarné diela Železničná stanica v Kútoch, Železničná stanica v Kútoch – večer, Kaplnka sv. Urbana pri Borskom Jure, Zátišie s tekvicami a fľašou vína, Zátišie s fľašou od vína a tekvicou) Mgr. Miloslav Šimek z Kuklova. Čestné uznanie v kategórií maľba organizátori odovzdajú Jane Hajdinovej zo Smrdák za výtvarné diela Ročné obdobia a Dobré ráno. V kresbe a grafike bola udelená cena Michalovi Kinderovi z Kútov za kolekciu perokresieb Vodník, Selfi, Cesta, Máj. Čestné uznania v tejto kategórií si podelili Mgr. Kamil Brečka zo Senice za veľkoformátovú kresbu Nago, Jarmila Horváthová z Radošoviec za kolekciu farebných ilustrácií (Božie oko, Leto, Rozprávka, Vtáčí dom, V sade) a Kamila Učníková zo Skalice za umeleckú reflexiu súčasného diania (dielo Sen-nesen) a akryl Dotyky leta a Abstraktný portrét. Pravidelný úspešný účastník Výtvarnej Senice Mgr. Jozef Pavlík z Osuského si aj tento rok odnesie cenu, a to za kolorovanú plastiku Aj tak letím.

Na regionálnej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby sa prezentuje 30 autorov s 84 výtvarnými dielami. Zastúpená je maľba, kresba, drevorezba a šperky. Kurátorom výstavy je Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne. Práce ocenených výtvarníkov postúpia do krajskej súťaže Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.

Výtvarná Senica sa vždy teší záujmu výtvarníkov i verejnosti. V tomto roku však pandémia neumožnila v plánovanom januárovom termíne uskutočniť jej vernisáž a zatiaľ ani nie je možné osobnou návštevou vidieť vystavené výtvarné diela. Výstavu nainštalovanú v oboch výstavných sálach i katalóg z nej Vám však ponúkame pozrieť si vo virtuálnej podobe.

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica Výtvarná Senica 2020/2021 je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, jej organizátorom je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

 


pdfVÝTVARNÁ SENICA 2021 – katalóg
[5MB]

 


autor: ZOS