VESMÍR OČAMI DETÍ 2015

_ZOS-SENICA_VOD2015_PLAGAT

Vesmír očami detí je názov celoslovenskej detskej výtvarnej súťaže, ktorej jubilejný XXX. ročník sa koná v tomto roku. Hlavnou myšlienkou súťaže je dať deťom priestor, aby vyjadrili svoje predstavy o vesmíre. Ako si predstavujú vesmír namaľovali vo svojich obrázkoch i deti z  materských škôl a žiaci zo základných škôl a základných umeleckých škôl z okresov Senica a Skalica. Všetkých 332 prác, ktorými sa deti zapojili do súťaže si môžete pozrieť na výstave nainštalovanej v priestoroch Záhorského osvetového strediska. Vernisáž tejto výstavy sa uskutočnila vo štvrtok 26. februára. Súčasťou vernisáže bolo i vyhodnotenie výsledkov.  Diplomy a ceny odovzdali oceneným deťom odborníci na slovo vzatí z oblasti astronómie Mgr. Ladislav Košinár a RNDr. Svetozár Štefeček. Práce ocenených žiakov v piatich kategóriách postupujú ďalej, do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove.


Výstava je sprístupnená v pracovné dni  v Záhorskom osvetovom stredisku od 7:30 hod.-  do 15:30 hod.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA