NÁHLIKOVA SENICA 2015

ZOS-SENICA_NAHLIKOVA-SENICA-2015_PLAGAT

55.  Náhlikova Senica

Trnavský samosprávny kraj Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica  je realizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže a výstavy  neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2015.

Podľa ústredného súťažného poriadku,   prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov,  v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách : čiernobiela fotografia, farebná fotografia  multimediálna prezentácia fotografií a v  tematickej kategórii . Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015.

Tohtoročný   55 . ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Náhlikova  Senica  2015 oboslalo 29  autorov s celkovým počtom 183 fotografických prác.  Z toho v skupine  dospelých autorov nad 21 rokov to bolo 141  farebných a čiernobielych fotografií  od 24 autorov. V skupine juniorov autorov od 16 do 21 rokov  –  13 čiernobielych a farebných  fotografií od 3 autorov . Kategória multimediálnej prezentácie nebola oboslaná fotografickými prácami. V tematickej kategórii Rodina  11 autori predložili 29 fotografií .

Odborná porota v zložení  Mgr. Art.  František  Tomík,  umelecký fotograf a dlhoročný vysokoškolský pedagóg  ako predseda poroty a členovia Mgr. Rudolf  Lendel, umelecký fotograf  a  pedagóg ,  doc. MgA. Jozef  Sedlák, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg všetci z  Bratislavy, odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny, ktoré získali:

v skupine  dospelých autorov nad 21 rokov :
v kategórii čiernobielej fotografie  :
Diplom a cenu za :
1.  miesto : Marián  Rafaja,  Senica
2 . miesto:  Tomáš Tóbik, Senica
3.  miesto : Ľubomír Jarábek, Senica                                              
Čestné  uznanie : Peter Baláž Chvojnica, Ľubomír Švec Koválovec, Michal Ovečka Štefanov

v  kategórii  farebnej   fotografie :
Diplom a  cenu  za :
miesto : Ľubomír Jarábek,  Senica
miesto : Marian Holenka, Častkov
miesto : Iveta Tóthová , Častkov
Čestné  uznanie : Lucia Kuklišová Senica, Viera Šusteková Senica, Jaroslav Kűhtreiber Senica

V skupine  autorov  od 16 do 21 rokov:

v kategórii čiernobiela fotografia :
Diplom a cena
Lujza Marečková , Senica
Čestné uznanie : Silvia Ochránková , Hlboké

v kategórii  farebná fotografia

Čestné uznanie: Lucia Hotařová, Skalica  a Silvia Ochránková, Hlboké

Tematická kategória : Rodina

Cena:
Ľubomír Švec Koválovec
Čestné uznanie:
Michal Ovečka Štefanov

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu zostavila výstavnú kolekciu
v celkovom počte 107 fotografií od 27 autorov.

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ Senica Adam Denkóci (akordeón), Matúš Nečas  (keyboard) pod pedagogickým vedením  Anny Rýzkovej , vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 20. 2. 2015 o 17.00 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,30 hod. odborno-rozborový seminár s lektorom a členmi odbornej poroty Mgr. Rudolfom Lendelom a Mgr. Františkom Tomíkom.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 13. 3. 2015 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 15,30 hod.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA