VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ – ČO VIEŠ O HVIEZDACH 2015

ZOS-SENICA_CVoH-2015_DIPLOM_2_SROGONCIKOVA

Mladí astronómovia z okresov Senica a Skalica sa zišli v piatok 13. marca 2015 v Záhorskom osvetovom stredisku, aby si zmerali svoje sily v regionálnom kole celoslovenskej astronomickej vedomostnej súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH. Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií. Z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční koncom apríla umiestnení na 1. až 3. mieste. Vedomosti zúčastnených mladých astronómov v regionálnom kole hodnotil RNDr. Svetozár Štefeček a minuloročná víťazka celoslovenského kola tejto súťaže Janka Švrčková.

 

 

Umiestnenie:
1. kategória
1. miesto –  Daniela Oravcová, ZŠ V.P. Tótha, Senica
2. miesto – Barbora Hlavatá, ZŠ V.P. Tótha, Senica

2. kategória
1. miesto – Miriam Srogončíková, ZŠ Mallého, Skalica
2. miesto – Pavol Adamíček, Gymnázium L.Novomeského Senica
3. miesto –  Štefan Šinko, Gymnázium L.Novomeského Senica