POZDRAV Z KOVAČICE 2015

ZOS-SENICA_POZDRAV-Z-KOVACICE_PLAGAT

Insitné umenie z Kovačice

Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici bola od 15. 3. do 1. 4. 2015 širokej verejnosti sprístupnená výstava obrazov Evy Husárikovej , maliarky kovačickej školy insitného umenia zo Srbska pod  názvom Pozdrav z Kovačice.

Podujatie realizovali Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom
v Senici.

Na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila v nedeľu 15. marca o 16, 00 hodine vzácnych hostí , vystavujúcu autorku a jej syna Jána Husárika, ktorý s ňou tiež vystavil niekoľko obrazov i ostaných prítomných, privítala RNDr Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska. Osobnosť maliarky priblížil senický ev. a. v. farár Juraj Šefčík, pôsobiaci v mladosti  aj v Kovačici. Poukázal na to , ako už od mladých rokov objavovala v sebe lásku k maľovaniu , maľovala kvety i zátišia a  neskôr, pod vplyvom známych autorov kovačickej insity, začala maľovať olejovými farbami na plátno. V súčasnosti je Eva Husáriková, členka kovačickej galérie, ohodnotená najvyšším celoštátnym vyznamenaním insitného umenia a vystavuje po celom svete. Na Slovensku to bolo už pätnásťkrát a ako i sama povedala, najradšej sem prichádza, lebo je to krajina jej predkov. Jej obrazy sú pestré, optimistické a každý  predstavuje jeden príbeh. Na každom z nich sa nájdu symboly,  prezrádzajúce autorkin rukopis : dedinka s kovačickým evanjelickým  kostolom, tulipány, tekvice, rozkvitnutý bodliak.

Vernisáž  obohatil svojim vystúpením  Komorný zbor pri CZ ECAV v Senici sakrálnou skladbou i zhudobnenou básňou Ivana Krasku otcova roľa pod umeleckým vedením dirigentky Anny Rýzkovej.  Obrazy Evy Husárikovej sa v Senici tešili veľkému záujmu našli si množstvo obdivovateľov . Svedčí o tom i skutočnosť, že už počas vernisáže boli takmer všetky rezervované.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA