SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA NÁHLIKOVA SENICA 2021 JE OTVORENÁ

Tento rok neskôr a bez vernisáže bola otvorená výstava 61. ročníka regionálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2021. Toto úvodné regionálne kolo je prvým z troch stupňov 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021. V tomto ročníku vyhlasovateľ súťaže Národné osvetové centrum v Bratislave zmenilo rozsah vekových kategórií a to skupina autorov do 15 rokov, skupina autorov od 15 do 25 rokov a skupina autorov nad 25 rokov. Zrušená bola kategória multimediálnych prezentácii a vytvorená bola nová kategória s názvom experiment.

Do 61. ročníka regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica – Náhlikova Senica 2021 sa tento rok prihlásilo 24 autorov s celkovým počtom 151 fotografických prác. V skupine autorov do 15 rokov sa prihlásili 2 autori, v skupine od 15 do 25 rokov 1 autorka a v skupine nad 25 rokov 21 autorov. Z celkového počtu bolo 46 čiernobielych fotografií, 48 farebných fotografií, 13 súborov v kategórii cykly a seriály v počte 51 fotografií a v novej kategórii experiment 6 fotografií.

Odborná porota v zložení Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD., doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy a Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf a pedagóg z Bratislavy odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a ceny, ktoré získali:

v skupine autorov do 15 rokov
v kategórii čiernobiela fotografia
Diplom a cenu za
1. miesto Janis Janák, Senica

v kategórii farebnej fotografie
Diplom a cenu za
1. miesto Tobias Podolský, Senica
 

v skupine autorov od 15 do 25 rokov
v kategórii farebnej fotografie
Diplom a cenu za
1. miesto Zdenka Hamarová, Senica

 

v skupine autorov nad 25 rokov
v kategórii čiernobielej fotografie
Diplom a cenu za
1. miesto Slávka Janáková, Senica
2. miesto Natália Bieliková, Senica
3. miesto Stanislav Fehér, Skalica
3. miesto Zuzana Ignačáková, Senica

Čestné uznanie
Zdenka Cintulová, Holíč
Michal Krištof, Senica
Andrej Perička, Senica
Veronika Zíšková, Senica

v kategórii farebnej fotografie
Diplom a cenu za
1. miesto Stanislav Fehér, Skalica
2. miesto Ľubomír Jarábek, Senica
2. miesto Rudolf Podolský, Senica
3. miesto Slávka Janáková, Senica

Čestné uznanie
Zuzana Ignačáková, Senica
Andrej Perička, Senica
Elena Šeligová, Senica

 

v kategórii cykly a seriály
Diplom a cenu za
1. miesto Ľubomír Jarábek, Senica
2. miesto Branislav Mosný, Senica
3. miesto Lucia Kuklišová, Senica
3. miesto Andrej Perička, Senica
Čestné uznanie
Zdenka Hamarová, Senica
Dominika Kováčová, Senica
Tomáš Tóbik, Senica

 

v kategórii experiment
Diplom a cenu za
1. miesto Natália Bieliková, Senica
2. miesto Zdenka Hamarová, Senica
3. miesto AMI Anna Miľanová, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 70 fotografií od 24 autorov.

„ Tvorivý program a myšlienkový rast každého autora/umelca sa ukazuje najmä v tejto komplikovanej dobe ako nevyhnutnosť. Preto je viac než potrebné budovať si svoj vlastný zvnútornený archív predstáv a obrazov skutočnosti, ktorý nebude až do takej výraznej miery závislý na vonkajších okolnostiach, ale práve naopak, bude každého z nás nútiť ísť smerom k novým témam a cieľom, ktoré majú okrem iného najmä katarzný charakter. I keď je z môjho pohľadu citeľné a zároveň absolútne pochopiteľné, že autori akosi „posmutneli“ – ako v témach, tak aj v ich názvoch, verím, že sa práve tvorbou dokážeme preniesť cez všetky prekážky a úskalia, ktoré nám život prináša. Preto by sme všetci mali fotografovať z lásky a bez obmezení.“

/Mgr.art Petra Cepková, ArtD. – Fotografia je zmysluplným únikom z reality, príhovor z katalógu Náhlikova Senica 2021/

Organizátorom Náhlikovej Senice 2021 je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové strerdisko v Senici. Výstava je otvorená od 21. apríla do 21. mája 2021 vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny.

Tomáš Jurovatý

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA