SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2018 – pozvánka

V utorok 27. marca sa v Dome kultúry v Senici po roku opäť stretnú mladí divadelníci z okresov Senica a Skalica na regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti, ktorá im umožní prezentovať sa s tým, čo so svojimi pedagógmi vytvorili. Do 47. ročníka Senického zrkadielka Anky Gamanovej sa zapojí šesť detských divadelných kolektívov. Počas súťaže sa uskutočnia hodnotiace a rozborové semináre a stretnutia vedúcich súborov s členmi odbornej poroty.

Senické zrkadielko Anky Gamanovej otvorí o 9,00 h DDS Bodka zo Základnej školy v Skalici, Vajanského ul. príbehom Kate DiCamillo s názvom Eduard. Ľudovú rozprávku s prvkami hororu Červená čapica, alebo kým zazvoní prinesie na javisko súbor Dojčanské cicuše pôsobiaci pri ZUŠ Šaštín-Stráže pod vedením Mgr. art. Ivana Fodora. Tému priateľstva naštudovala staršia skupina detí z detského divadelného súboru Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, ktorá sa bude snažiť získať priazeň odbornej poroty i divákov inscenáciou Davida Almonda Nebeské oči.

O 10,45 h sa po dvojročnej prestávke do súťaže zapojí detský divadelný súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici, ktorého zakladateľkou bola práve PaedDr. Anna Gamanová. S inou formou divadla – divadlom poézie sa deti stretli po prvýkrát. Siahli po klasickej rozprávke veľkého slovenského rozprávkara Pavla Dobšinského O dvanástich mesiačikoch, ktorú uvedú v réžii Ľuboslavy Paveskovej, DiS. art. Po Zádrapkároch bude javisko senického Domu kultúry patriť mladšej skupine detí súboru Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici a dramatizácii vtipnej rozprávky Branislava Jobusa Žubrienky – inštalatérky, ktorú režijne pripravili pod vedením Mgr. Jany Kutalovej. Príbehom Petry a jej lišiaka s názvom Lišiak Pax detský divadelný súbor Studňa zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici uzavrie tohtoročnú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti.

V závere už budú tvorcovia i malí protagonisti netrpezlivo očakávať, kto z nich postúpi na krajskú súťažnú prehliadku Senická divadelná jar, ktorá bude 17. apríla opäť v Senici. Záhorské osvetové stredisko, Mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko v Senici ako organizátori pozývajú na prehliadku malých i veľkých divákov, priateľov detskej Tálie.

Jaroslava Slezáková