NOSITELIA TRADÍCIÍ GBELY 2014

ZOS-SENICA_NOSITELIA-TRADICII-2014_PLAGAT

Zvíťazili Regrúti.

Už po tretí krát v trojročnej periodicite privítalo mesto Gbely a jeho kultúrny stánok folklórne skupiny okresov Senica a Skalica, aby prezentovali výsledky svojho tvorivého snaženia. Tento rok, 26. októbra, na regionálnej súťažnej prehliadke, súťažili štyri folklórne skupiny o postup na krajskú súťaž Nositelia tradícií, ktoré v scénickom spracovaní uviedli zvykoslovia, tradičné rodinné i obecné oslavy.

S časťou svadobných obradových tradícii, keď sa po sobáši z mladej nevesty stala žena, sa predstavila folklórna skupina Jabloničanka pri MO ÚŽS v Jablonici v pásme Čepčenie nevesty. Prípravu na hody, jeden z najväčších obecných sviatkov, hodové zvyky a tance, vtipné pijanské piesne priblížila folklórna skupina Bročané z Brodského v pásme nazvanom Hody. Verbovačky, rozlúčky
regrútov s rodinou, priateľmi a celou dedinou pred odchodom na vojenčinu uviedli dve folklórne skupiny: Folklórna skupina pri MO ÚŽS v Sobotišti a Gbelan z Gbiel, zaujímavo spracované do programových výstupov Regrúti, každá podľa svojich obecných zvyklostí.

Odborná porota, ktorej predsedal Mgr. Jozef Burič, choreograf, režisér a odborný pracovník Národného osvetového centra, PaedDr. Angela Vargicová, speváčka, hlasová pedagogička a Ing. Marián Veselský, hudobník a upravovateľ ľudových piesní na hodnotiacom seminári vyzdvihla prínos, úroveň a prácu všetkých zúčastnených folklórnych skupín.

Na postup na krajskú súťaž Nositelia tradícií Trnavského kraja 2015 odporučila za okres Senica folklórnu skupinu pri MO ÚŽS zo Sobotišťa a za okres Skalica folklórnu skupinu Gbelan z Gbiel s pásmami Regrúti. FS Jabloničanka z Jablonice udelila cenu za regionálnu krojovú čistotu v pásme Čepčenie nevesty a FS Bročané z Brodského cenu za výrazný štýlový spevácky prejav v pásme Hody.

Súťažiacim srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom zápolení, hostiteľom prehliadky Mestu Gbely a pracovníkom jeho zariadenia ďakujeme za finančnú podporu a spoluorganizátorsky vynikajúce zvládnutie súťažnej prehliadky.