TIMRAVINA STUDNIČKA 2014

ZOS-SENICA_TIMRAVINA-STUDNICKA-2014Timrava by mala radosť

Dvadsaťštyri recitátorov od najmladších až po dospelých, výborné prednesy, krásny zážitok z interpretácie slova – to bola regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy okresov Senica a Skalica organizovaná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Predjubilejný 9. ročník Timravinej studničky sa konal 28. októbra v Základnej umeleckej škole v Senici a bol v doterajšej histórii súťaže najbohatší nielen čo do počtu recitátorov, ale aj umeleckej úrovne ich prednesov.

Regionálnu súťaž Timravina studnička, ktorá popularizuje slovenskú tvorbu, pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou Coop Jednoty, SD v Senici.

Odborná porota vedená Mgr. Ľubicou Kiráľovou mala ťažkú prácu. Ocenila trinástich recitátorov, hoci ceny by si určite zaslúžili viacerí a do celoštátnej súťaže Timravina studnička vyslala reprezentovať Záhorie piatich z nich, víťazov jednotlivých vekových kategórií – Andreu Krátku z Kútov, Ninu Orthovú, Izabelu Bílikovú a Natáliu Plešovú zo ZUŠ v Senici a v kategórii dospelých Elišku Gáfrikovú zo Senice. Veľmi pekné prednesy zazneli z úst Andrei Tomekovej zo ZŠ v Senici, Komenského ul., Emanuela Závodného, Saskie Likeovej a Adama Praskača zo senickej ZUŠ a študentky Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku z Holíča Kláry Madunickej, ktorí za svoje výkony získali 2. miesta. Diplomy a ceny za 3. miesta si zo súťaže odniesli Lenka Burdová zo ZŠ s MŠ v Štefanove, Petra Simonová a Diana Šedivá, obe zo ZUŠ v Senici.

Na celoslovenskej súťaži sa naši recitátori budú prezentovať vtipnou Rozprávkou o Hugovi a Celestínke, ktorá je o stretnutí vlaku a kravy na koľajniciach, Rozprávkou o malom „a“ o spisovateľovi Halabalovi a užitočnosti a potrebnosti písmenka „a“, s príbehom Andreja Chudobu Kde pijú dúhy, s textom  o sedemnásťročnej Popoluške, jej láske k Popolvárovi a nepochopení otca s názvom Svadobná kytica a zaznie i príbeh o komplikovaných vzťahoch muža a ženy s názvom Prievan.

Recitátori  zo Záhoria patria každoročne na celoslovenskej Timravinej studničke medzi najlepších, vždy získavajú popredné umiestnenia a tak Andrejke, Ninke, Izabele, Nátalii i Eliške želáme 14. novembra v celoštátnej konfrontácii v Lučenci veľa úspechov.

TIMRAVINA STUDNIČKA
regionálna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy
ZUŠ Senica 28. 10. 2014

I.kategória
1. miesto Andrea Krátka ZŠ A. Radlinského Kúty
2. miesto Emanuel Závodný ZUŠ Senica
2. miesto Andrea Tomeková ZŠ Senica, Komenského ul.
3. miesto Petra Simonová ZUŠ Senica

II. kategória
1.miesto Nina Orthová ZUŠ Senica
2. miesto Saskia Likeová ZUŠ Senica
3. miesto Lenka Burdová ZŠ s MŠ Štefanov

III. kategória
1.miesto Izabela Bíliková ZUŠ Senica
2. miesto Adam Praskač ZUŠ Senica
3. miesto Diana Šedivá ZUŠ Senica

IV. kategória
1.miesto Natália Plešová ZUŠ Senica
2. miesto Klára Madunická SOŠ J. Čabelku Holíč

V. kategória
1. miesto Eliška Gáfriková Senica

BLAHOŽELÁME!