HURBANOV PAMÄTNÍK 2021 – pozvánka

HURBANOV PAMÄTNÍKPre recitátorov všetkých vekových kategórií sme pripravili okresné súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Súťaže sa uskutočnia 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici a 22. júna 2021 vo Františkánskom kláštore v Skalici. Víťazi jednotlivých vekových kategórií recitujúci poéziu i prózu postúpia do krajskej súťaže Hollého pamätník do Trnavy.

Jaroslava Slezáková