HURBANOV PAMӒTNÍK 2022 – obvodné kolo Kúty

HURBANOV PAMӒTNÍKPostupové súťaže 54. ročníka Hurbanovho pamätníka pokračovali vo štvrtok 17. marca 2022 obvodnou súťažou konanou v kinosále v Kútoch. Súťaž pre deti pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Obecným úradom v Kútoch. Odborná porota ohodnotila recitátorské výkony detí nasledovne:

 

 

 

 

 

 
I. kategória – poézia
1. miesto Noemi Štefková ZŠ Borský Mikuláš
2. miesto Lucia Bučková ZŠ Čáry
2. miesto Nina Kravčuková ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves
3. miesto Michal Mikulka ZŠ Šaštín-Stráže
3. miesto Tereza Okasová ZŠ Šaštín-Stráže

I. kategória – próza
1. miesto Markus Marek ZŠ Borský Mikuláš
2. miesto Amália Morová ZŠ Sekule
3. miesto Barbora Kráľová ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves

II. kategória – poézia
1. miesto Sofia Vajdová ZŠ Borský Mikuláš
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené

II. kategória – próza
1. miesto neudelené
2. miesto Eduard Biksadský ZŠ Borský Mikuláš
3. miesto Aneta Lukáčková ZŠ Sekule

III. kategória – poézia
1. miesto neudelené
2. miesto neudelené
3. miesto Sára Magová ZŠ Čáry

III. kategória – próza
1. miesto Ema Hasáková ZŠ Borský Mikuláš
2. miesto Adela Včelková ZŠ Sekule
3. miesto neudelené

Do okresnej súťaže Hurbanov pamätník postúpili recitátori umiestnení na prvých miestach v jednotlivých kategóriách – Noemi Štefková, Markus Marek, Sofia Vajdová a Ema Hasáková.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA