HURBANOV PAMÄTNÍK 2022 – obvod Kúty


foto: Branislav Mosný