FAREBNÝ SVET RÓMOV 2015

ZOS-SENICA_FAREBNY-SVET-ROMOV-2015_PLAGAT

Výstava Farebný svet Rómov je výsledkom výtvarnej súťaže, ktorú po desiaty krát vyhlásilo v regióne Trnavského samosprávneho kraja Galantské osvetové stredisko. Jej poslaním je nielen podnietiť deti k výtvarnému prejavu, ale predovšetkým sprostredkovať širokej verejnosti talent rómskych detí. Záhorské osvetové stredisko sa do tohto projektu zapojilo od jeho vzniku najmä prácami detí zo Štefanova, Šaštína – Stráži a Gbelov.

Desiaty ročník bol pre náš región mimoriadne úspešný: Ocenenie získali:
v prvej kategórii – I. stupeň ZŠ : Klára Danielová, Špeciálna základná škola Gbely
v druhej kategórii – II. stupeň základných škôl:
Monika Danielová, Dominika Šmidová, Špeciálna základná škola Gbely
Dominika Kalayová, Zdenko Danihel, Spojená škola Senica.

Výstava je neobyčajne pôvabná, veselá , optimistická, pestrofarebná. Deti maľovali prostredie , v ktorom žijú, život v rómskych osadách, tradičné rómske remeslá, folklór, témy z minulosti, keď Rómovia kočovali, ale i portréty svojej rodiny – rodičov, starých rodičov a širokého príbuzenstva.
Výstava sprostredkúva túžbu detí po šťastnom a spokojnom živote.