DFS SKALICA 2015

ZOS-SENICA_DFS-SKALICA-2015

Do Likavky pôjde Rozmarínček

Víťazi  okresných súťažných prehliadok  detských folklórnych súborov Trnavského kraja  prišli 7. mája do skalického historického kultúrneho stánku na krajskú súťaž, aby bojovali  o postup na celoštátny festival.

Na podujatí , ktoré uskutočnilo Záhorské osvetové stredisko v Senici a oddelenie kultúry Mesta Skalica sa v súťažnom zápolení  prezentovalo 7 detských folklórnych súborov s 200 účinkujúcimi.

Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. Lenka Šútorová Konečná  ArtD. z Centra tradičnej kultúry v Myjave, choreografka, tanečná pedagogička a umelecká vedúca folklórnych súborov, Doc. Ján Blaho, pedagóg Katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave  a speváčka i hlasová pedagogička PaedDr.  Angela Vargicová rozhodla, že na Celoštátny detský folklórny festival ktorý sa uskutoční 6. – 7. júna v Likavke s udelením zlatého pásma postúpi DFS  Rozmarínček z Majcichova so súťažným vystúpením Kvetná nedzela .

Ďalšie zlaté pásmo s návrhom na postup bolo udelené DFS Skaličánek s vystúpením Ze skalickej svaďby. Zlaté pásmo bez postupu si odniesol DFS Nagy Csali zo Šamorína s programovým výstupom Tance z Bídoviec. Strieborné pásma získali, DFS Inovček z Hlohovca (Hry pri Váhu), a DFS Trnavček z Trnavy (Ked cez mesto pojdeme ).
Bronzové pásmo porota udelila DFS Brodčánek z Brodského (Na konci dvora) a DFS Važinka zo Šoporne (Krútence, plence). Víťazovi i všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA