DFS GBELY 2014

DFS-GBELY-2014Gbely otvorili náruč interprétom  hudobno-tanečnej tradície

 

V priestoroch Domu kultúry  v Gbeloch sa 26. marca 2014 stretli detskí folkloristi na Regionálnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov okresov Senica a Skalica. Na podujatí, ktoré organizačne pripravili Záhorské osvetové stredisko v Senici, Mesto a Správa mestského majetku spol. s. r. o. Gbely sa zúčastnili  v tomto roku prehliadkovej časti detské folklórne súbory: Brodčánek z Brodského, Nádej z Kuklova-Čárov, Šandorfjanek z Prieval, Valšátko z Holíča, Skaličánek zo Skalice, v súťažnej, postupovej časti spevácke skupiny súborov Nádej a Skaličánek, 15 sólistov spevákov z Gbiel, Borského Mikuláša, Brodského, Kuklova, Prieval a Skalice.

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. Michal Noga, muzikant, etnomuzikológ a odborný pracovník Národného osvetového centra  v Bratislave ako predseda a členovia  PaedDr. Angela Vargicová, speváčka a hlasová pedagogička doc. Ján Blaho z katedry tanečnej tvorby VŠMU v Bratislave rozhodla, že na Krajskú súťaž detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Trnavského kraja 7. 5. v Skalici, budú okresy Senica a Skalica reprezentovať:  spevácka skupina DFS Skaličánek a sólistky speváčky: Sabina Vávrovičová z Gbiel, Kristína Hačundová z Brodského, Sára Šebelová zo Skalice a Klára Mihálová z Prieval.
Súčasťou prehliadky bol rozborový hodnotiaci seminár umelecko-pedagogického vedenia súťažiacich s odbornou porotou.

Prehliadku finančne podporili a spoluorganizátorsky vynikajúco zvládli jej hostitelia Mesto a Správa mestského majetku spol. s r. o. Gbely za čo im patrí srdečné poďakovanie.