SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2014

SZAG2014_POZVANKANa Zrkadielku ocenili všetkých osem inscenácií

Navzájom sa vidieť, poučiť a načerpať nové inšpirácie ponúka mladým divadelníkom každoročne regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica Senické zrkadielko Anky Gamanovej. 18. marca túto možnosť využili deti z detských divadelných súborov z Borského Mikuláša, Šaštína-Stráží, Senice, Radošoviec a Skalice, ktoré na javisku senického Domu kultúry odohrali 8 divadelných predstavení. Súčasťou súťažnej prehliadky bol tiež odborný hodnotiaci seminár, na ktorom odborná porota radila tvorcom divadla ako inscenácie zdokonaliť, vycibriť. Pre účinkujúce deti bolo počas seminára pripravené premietanie filmu.

Každý, kto sa súťaže zúčastnil, vie ako chutia pocity úspechu a slávy, ako bolia vystúpenia, ktoré možno „nevyšli najlepšie“. 43. ročník Senického zrkadielka Anky Gamanovej bol úrovňou vyrovnaný, kvalitný, porotou vysoko hodnotený a tak pocity úspechu mohli zažiť všetky zúčastnené súbory.  Postúpiť do krajskej súťaže a získať 1. miesta však mohli len niektorí. V tomto roku sa to podarilo jubilujúcemu súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici s inscenáciou Karla Čapka Poštová rozprávka v réžii Ľuboslavy Paveskovej a súboru Drak pôsobiacemu pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalici s inscenáciou Lewisa Carrolla Alica v réžii Jany Kutalovej. Víťazstvo a nomináciu do krajskej súťaže získala tiež scénická miniatúra s názvom Božka alebo ako to možno ani nebolo v podaní Zádrapiek, v ktorej sa v hlavnej úlohe predstavila Pavlínka Praskačová pod režijným vedením pedagogičky ZUŠ v Senici Štefánia Jánošovej.  2. miesta si podelili súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici za uvedenie hry o láske, vzájomnej pomoci a súdržnosti Zázračná perina, detský divadelný súbor Čerti a ich inscenácia Čertoviny /obe v réžii Jany Kutalovej/ a ďalšia skupina súboru Zádrapky, ktorá sa do súťaže zapojila s hrou G. Rodariho Cibuľkove dobrodružstvá /réžia Iveta Fodorová a Ľuboslava Pavesková/. Odborná porota v zložení doc. Mirka Čibenková-Nvotová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave a pedagogička VŠMU v Bratislave, Martin Peterich, divadelný režisér, dramaturg a redaktor RTVS v Bratislave a režisér a herec Vladimír Sadílek navrhla udeliť dve tretie miesta – súboru Búranský tyjáder zo ZUŠ v Śaštíne-Strážach za uvedenie hry Alica… a súboru Dráčik pracujúcemu pri Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalici za uvedenie príbehu jednoduchého veselého chlapca s názvom Polepetko. Individuálne ocenenie za kostýmy v inscenácii Cibuľkove dobrodružstvá bolo udelené Ľudmile Pilnej – Hološkovej.

Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja, Senickej divadelnej jari, ktorá bude 15. apríla opäť v Dome kultúry v Senici želáme zástupcom okresov Senica a Skalica – detským divadelným súborom Zádrapky a Drak, ako aj Pavlínke Praskačovej veľa úspechov.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko Anky Gamanovej pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské kultúrne stredisko v Senici s podporou Mesta Senica, Coop Jednoty, SD Senica a zriaďovateľov súborov.