SENICKÉ ZRKADIELKO ANKY GAMANOVEJ 2014 – VÝSLEDKY

Senické zrkadielko Anky Gamanovej
regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti
okresov Senica a Skalica
Dom kultúry Senica – 18. 3. 2014

1.miesta a postup do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Senická divadelná jar
DDS ZÁDRAPKY, ZUŠ Senica: Poštová rozprávka /réžia Ľuboslava Pavesková/
DDS ZÁDRAPKY, ZUŠ Senica: Božka alebo ako to možno ani nebolo /réžia Štefánia Jánošová/
DDS DRAK, OÚ Radošovce a ZUŠ Skalica: Alica /réžia Jana Kutalová/

2. miesta
DDS ZÁDRAPKY, ZUŠ Senica: Cibuľkove dobrodružstvá /réžia Iveta Fodorová, Ľuboslava Pavesková/
DDS ČERTI, ZŠ a OÚ Radošovce: Čertoviny /réžia Jana Kutalová/
DDS STUDNIČKA, ZUŠ Skalica: Zázračná perina /réžia Jana Kutalová/

3. miesta
DDS BÚRANSKÝ TYJÁDER, ZUŠ Šaštín-Stráže: ALICA …  /réžia kolektív súboru/
DDS DRÁČIK, OÚ Radošovce a ZUŠ Skalica: POLEPETKO /réžia Jana Kutalová/

Individuálne ocenenie
ĽUDMILA PILNÁ – HOLOŠKOVÁ – za kostýmy v inscenácii Cibuľkove dobrodružstvá

BLAHOŽELÁME!

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA