AMFO 2017 – vyhodnotenie

AMFO 2017 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 21. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2017“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2017.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.

Do tohtoročného 21. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 postúpilo 51 autorov – fotografov Trnavského kraja s 227 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 70 čiernobielych fotografií, 86 farebných fotografií9 multimediálnych prezentácií od 39 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 27 čiernobielych13 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) spolu 6 čiernobielych16 farebných fotografií od 4 autorov. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy MgA. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendeldoc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania:

Skupina III. (autori nad 21 rokov) v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a vecnú cenu:

  1. miesto: Viliam Procházka, Trnava
  2. miesto: Juraj Marec, Trnava
  3. miesto: Roman Tibenský, Piešťany

Čestné uznanie:

Milan Marônek, Trnava

Stanislav Fehér, Skalica

Karol Belas, Piešťany

Lucia Kuklišová, Senica

Skupina III. (autori nad 21 rokov) v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a vecnú cenu:

  1. miesto: Stanislav Fehér, Skalica
  2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
  3. miesto: Magda Vrábelová, Galanta
  4. miesto: Katarína Cinová, UCM Trnava

Čestné uznanie:

Beáta Machajdová, Vlčkovce

Matúš Benian, Galanta

Marian Holenka, Častkov

Ján Ševeček, Trnava

Skupina II. (autori od 16 do 21 rokov) v kategórii čiernobielej fotografie:

Diplom a cena:

Petra Bašnáková, Chtelnica

Čestné uznanie:

Lenka Janíčková, Trnava

Viktória Suchánová, Trstín

Skupina II. (autori od 16 do 21 rokov) v kategórii farebnej fotografie:

Diplom a cena:

Hana Ševčíková, Senica

Čestné uznanie:

Petra Bašnáková, Chtelnica

Skupina I. (autori do 16 rokov) čiernobiela fotografia:

Diplom a cena:

Timea Hargašová, Hlohovec

Skupina I. (autori do 16 rokov) farebná fotografia:

Diplom a cena:

Filip Kalka, Koválov

Čestné uznanie:

Anna Prokešová, Senica

Olívia Vaszká, Horná Potôň

MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA

Diplom a cena bez učenia poradia:

Ernest Koppon, Vrbové

Milan Marônek, Trnava

Ľubomír Švec, Koválovec

Čestné uznanie:

Peter Babka, Biely Kostol

Michal Krištof, Senica

Karol Križan, Trnava

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpil hudobník a pedagóg ZUŠ v Skalici Marián Mikúš, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 9. júna 2017 o 16.00 hod.Záhorskom múzeu v Skalici. Pre účastníkov súťaže sa konal o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 2. júla 2017 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.

Tohtoročný 21. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2017 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho krajaCOOP Jednoty Senica.

                                                                                                     Viera Juríčková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA