KTO NÁS CHRÁNI 2017

Kto nás chráni

I v tomto roku vyhlásilo Záhorské osvetové stredisko v SeniciOkresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senici detskú výtvarnú súťaž s názvom Kto nás chráni, ktorej poslaním je podnietiť deti k bezpečnému správaniu sa, predchádzaniu úrazov, dopravných nehôd, kriminality a ďalších negatívnych javov. Do súťaže prišlo spolu 197 prác, z ktorých odborná porota v zložení Štefan Orth, pedagóg ZUŠ Senica, Mgr. Vladimíra Bahnová z Okresného riaditeľstva Policajného zboru a Stanislava Dávideková z Okresného úradu vybrali štrnásť prác. Autori vybraných prác si prevzali cenu a diplom 19. júna vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska.

Zoznam ocenených:

KATEGÓRIA – I. stupeň základných škôl

Filip Cintula – Základná škola Borský Mikuláš

Emka Kičková – Základná škola s materskou školou Cerová

Alexandra Španková – Základná škola Sadová, Senica

KATEGÓRIA – II. stupeň základných škôl

Eliška Cintulová – Základná škola Borský Mikuláš

Dominika Denkóciová – Základná škola Komenského, Senica

Ema Chovancová – Základná škola s materskou školou Cerová

III. KATEGÓRIA – Špeciálne školy

Viktor Kalman – Spojená škola Senica

Andrej Kudláč – Spojená škola Senica

KATEGÓRIA – Základné umelecké školy

Tomáš Gašparik – ZUŠ Senica

Michaela Hrabinová – ZUŠ Senica

Tamarka Michálková – ZUŠ Senica

Nina Janeková – ZUŠ Sekule

Jakub Ralbovský – ZUŠ Kúty

NÁVRH NA PLAGÁT

Aneta Bilčíková – Moja mamička je policajtka – ZUŠ Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA