AMFO 2017 – pozvánka

AMFO 2017 – súťažná výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici je usporiadateľom už 21. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja „AMFO 2017“. Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2017.

Poslaním krajskej súťaže a výstavy je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania, a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách: v skupine autorov do 16 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií bez rozlíšenia veku.
Do tohtoročného 21. ročníka krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2017 postúpilo 51 autorov – fotografov Trnavského kraja s 227 fotografickými prácami. Z toho v skupine (autori nad 21 rokov) 70 čiernobielych fotografií, 86 farebných fotografií a 9 multimediálnych prezentácií od 39 autorov. V skupine (autori od 16 do 21 rokov) 27 čiernobielych a 13 farebných fotografií od 8 autorov, v skupine (autori do 16 rokov) spolu 6 čiernobielych a 16 farebných fotografií od 4 autorov. Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov z Bratislavy MgA. František Tomík, Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA. Jozef Sedlák, ktorí rozhodli udeliť diplomy, ceny a čestné uznania.

Slávnostné otvorenie výstavy, s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční 9. júna 2017 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu v Skalici. Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14.00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty. Výstava je sprístupnená verejnosti do 2. júla 2017 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici.
Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod. Tohtoročný 21. ročník súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2017 sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, Trnavského samosprávneho kraja a Jednoty COOP Senica.

Viera Juríčková