VÝTVARNÍCI ZO ZÁHORIA VYSTAVUJÚ V TRNAVE

VÝTVARNÍCI ZO ZÁHORIA VYSTAVUJÚ V TRNAVEVýtvarná Senica je regionálnou súťažou a výstavou neprofesionálnej výtvarnej tvorby, do ktorej sa každoročne zapájajú výtvarníci z okresov Senica a Skalica. Na prelome rokov 2020/2021 v jej 55. ročníku konfrontovalo svoje umenie 30 autorov so 106 výtvarnými dielami. Časť z nich dostala možnosť prezentovať sa so svojou najnovšou tvorbou na výstave v Trnave.

21 vystavených diel ponúka rozmanitý pohľad na svet, 12 vystavujúcich autorov prostredníctvom výtvarného prejavu podáva výpoveď o živote, postojoch, svojich pocitoch, predstavách, snoch i realite, ktorú v tomto náročnom období žijeme. V malom výbere z toho, čo v rokoch 2018 – 2020 neprofesionálni výtvarníci zo Záhoria vytvorili, môžete vidieť diela Jany Hajdinovej zo Smrdák, Štefánie Haramachovej zo Štefanova, Moniky Sabo z Cerovej, Jaroslava Salaya z Holíča, Kamily Učníkovej zo Skalice, Ing. Viktora Kmeťa, Petra Kotúna, Mgr. Aleny Kováčovej, Mgr. Lucie Kuklišovej, Mgr. AMI – Anny Miľanovej, Mgr. Heleny Minxovej a Mgr. Dany Novákovej, všetkých zo Senice.

Výstava je od 9. marca 2021 nainštalovaná v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja v Trnave. Je na nej zastúpená maľba a kresba, z techník akryl, akvarel, tuš a kombinácia kresliarskych techník.

Organizátorom výstavy je Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici.

Jaroslava Slezáková

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA