VÝTVARNÁ SENICA 2020 – vyhodnotenie

Výtvarnú Senicu vyhral Ľubomír Miča

Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica sa každoročne teší záujmu výtvarníkov i senickej verejnosti. Do jej 54. ročníka sa zapojilo 37 autorov z okresov Senica a Skalica so 114 výtvarnými dielami.

Slávnostné otvorenie Výtvarnej Senice 2019/2020 sa konalo 24. januára v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici a bolo spojené s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení z regionálnej súťaže. Pred vernisážou sa uskutočnil odborný seminár k vystaveným výtvarným dielam za účasti vystavujúcich autorov a členov odbornej poroty. Výtvarná Senica je úprimnou prezentáciou tvorivého úsilia neprofesionálnych výtvarníkov. Odborná porota v zložení: doc. akad. maliar Milan Rašla, vysokoškolský pedagóg VŠMU v Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy priemyselnej a umeleckej v Hodoníne a maliar Mgr. art. Marko Vrzgula z Bratislavy udelili ocenenia dvanástim autorom.

Hlavnú cenu Výtvarnej Senice získal aktívny, húževnatý a pre výtvarnú tvorbu zapálený výtvarník Ľubomír Miča zo Senice za olej Prieniky II. V kategórii mladých autorov do 25 rokov si diplom a cenu odniesla Sára Surová z Holíča za olej Diva Burgundy. Spomedzi autorov nad 26 rokov veku navrhla odborná porota udeliť diplom a cenu Mgr. Alene Kováčovej zo Senice za poetické maľby Zlomky poznania a Na vlnách lásky, Monike Sabo z Cerovej za figurálnu maľbu – olej Figúrky z cyklu Ako v nebi, tak i na zemi?, dlhoročnému, pravidelnému účastníkovi Výtvarnej Senice Jaroslavovi Salayovi z Holíča za akryl Prietržské vinohrady II. a Mgr. Miloslavovi Šimekovi z Kuklova za kompozície z mestského a vidieckeho prostredia – diela Dvor, Kríž v lešení, Studňa, Záhrada. Čestné uznanie a cenu v kategórii maľby si odniesli Jana Hajdinová zo Smrdák za diela Myšlienky I. – II. a Vladimír Macháček zo Skalice za olej Nočné strechy. V kategórii kresby a grafiky boli udelené dve ocenenia, a to diplom a cena Michalovi Kinderovi z Kútov za kresbu s názvom Stolička a čestné uznanie a cena Mgr. AMI – Anne Miľanovej zo Senice za momentky zo života Viedenčanov – kresby Palmenhaus 1… – 2… Kategórie plastika a insitná tvorba boli v súťaži menej zastúpené. Za plastiku Kompozícia bol diplomom a cenou ocenený Miroslav Kinder z Brodského a za figurálne kolorované plastiky Pokoj chvíle, Slovenská deva a Tiež slovenská deva Mgr. Jozef Pavlík z Osuského.

Výtvarná Senica je trojstupňovou postupovou súťažou a tak odbornou porotou vybrané práce ocenených autorov postúpia do súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2020 do Dunajskej Stredy.

Na výstave je prezentovaných 74 výtvarných diel od 37 autorov rôznych profesií, ktorých spája tvorivosť a láska k výtvarnému umeniu. Kurátorom výstavy Výtvarná Senica je Mgr. art. Peter Žúrek. Výstavu si môžete pozrieť v oboch výstavných sálach Záhorského osvetového strediska v Senici do 21. februára 2020 v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Regionálnu súťaž a výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 2019/2020 pripravil Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. Za finančnú pomoc pri príprave vernisáže ďakujeme Coop Jednote, SD v Senici.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA


VÝTVARNÁ SENICA 2020

autor: TV SEN